You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Đấu Trường Sphinx

Theo truyền thuyết Nhân Sư SPHINX là một sinh vật với thân sư tử và đầu người, tất cả những ai gặp Nhân Sư SPHINX đều phải trả lời các câu hỏi của nó

Theo truyền thuyết Nhân Sư SPHINX là một sinh vật với thân sư tử và đầu người, tất cả những ai gặp Nhân Sư SPHINX đều phải trả lời các câu hỏi của nó

Đấu Trường Sphinx

by Nguyen bao Trung
Đấu Trường Sphinx
Đấu Trường Sphinx
Đấu Trường Sphinx

What is it about?

Theo truyền thuyết Nhân Sư SPHINX là một sinh vật với thân sư tử và đầu người, tất cả những ai gặp Nhân Sư SPHINX đều phải trả lời các câu hỏi của nó. Đấu Trường SPHINX là một trò chơi thi đấu trực tuyến thông qua các thiết bị di động, mỗi người chơi có 10 giây để trả lời các câu hỏi được gửi đến thiết bị di động của họ. Tất cả dữ liệu của người chơi đều được đồng bộ hóa thông qua máy chủ để liên tục cập nhật câu hỏi & câu trả lời.

Đấu Trường Sphinx

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Word Puzzle
Last updated
October 26, 2018
Release date
October 26, 2018
More info

App Screenshots

Đấu Trường Sphinx screenshot-0
Đấu Trường Sphinx screenshot-1
Đấu Trường Sphinx screenshot-2
Đấu Trường Sphinx screenshot-3

App Store Description

Theo truyền thuyết Nhân Sư SPHINX là một sinh vật với thân sư tử và đầu người, tất cả những ai gặp Nhân Sư SPHINX đều phải trả lời các câu hỏi của nó. Đấu Trường SPHINX là một trò chơi thi đấu trực tuyến thông qua các thiết bị di động, mỗi người chơi có 10 giây để trả lời các câu hỏi được gửi đến thiết bị di động của họ. Tất cả dữ liệu của người chơi đều được đồng bộ hóa thông qua máy chủ để liên tục cập nhật câu hỏi & câu trả lời.

Trong 9 câu hỏi đầu tiên bạn sẽ vẫn tiếp tục thi đấu dù câu trả lời có đúng hoặc sai. Từ câu 10 trở đi, chỉ cần bạn trả lời sai, bạn sẽ bị loại ngay lập tức.

Các câu hỏi do Nhân Sư SPHINX đưa ra nằm trong dữ liệu câu hỏi được hiển thị một cách ngẫu nhiên. Và chỉ một chiến binh duy nhất đánh bạnh những người còn lại để trở thành người chiến thắng.

Các cuộc thi đấu được tổ chức mỗi tuần 03 lần vào lúc 20h thứ 3,5,7 hàng tuần. Mọi thông tin về cuộc thi được cập nhật trên ứng dụng và tại Fanpage https://www.facebook.com/dautruongsphinx.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.