You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Đổi Tiếng Việt

Ứng dụng chuyển đổi Tiếng Việt - Ứng dụng chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Ứng dụng chuyển đổi Tiếng Việt - Ứng dụng chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Đổi Tiếng Việt

by Phuc Vu
Đổi Tiếng Việt
Đổi Tiếng Việt
Đổi Tiếng Việt

What is it about?

Ứng dụng chuyển đổi Tiếng Việt - Ứng dụng chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Đổi Tiếng Việt

App Details

Version
2.0
Rating
NA
Size
22Mb
Genre
Reference Productivity
Last updated
December 8, 2017
Release date
December 4, 2017
More info

App Store Description

Ứng dụng chuyển đổi Tiếng Việt - Ứng dụng chuyển đổi 'Tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt'

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao công cụ chuyển đổi tiếng Việt kiểu mới, giúp chuyển chữ Việt thông thường sang cách viết mới, dựa trên đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền. Dựa trên đề xuất này, chúng tôi đã tạo ra một ứng dụng giúp chuyển font chữ tiếng Việt thông thường sang cách viết mới.

Với bộ chuyển đổi tiếng Việt online (bộ cuyển dổi tiếq Việt online) này, giờ đây bạn có thể trải nghiệm thử cách viết Tiếng Việt thông thường sau khi chuyển đổi sẽ thành như thế nào. Để trải nghiệm bạn có thể thử gõ hoặc dán 1 nội dung bất kỳ vào ô màu trắng ở phía trên tiếq Việt sẽ hiện ra ngay phần bên dưới.

Chức năng:

- Chuyển đổi Tiếng Việt thành Tiếq Việt
- Copy phần chữ sau khi đã chuyển đổi
- Chia sẽ Tiếq Việt thông qua Facebook, iMessage, more

Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến ứng dụng này. Nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc trên trang Facebook message của ứng dụng.

Xin cảm ơn.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.