You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh

Điểm tin là ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo vào tổng hợp tin tức tiếng việt:

Điểm tin là ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo vào tổng hợp tin tức tiếng việt:

ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh

by Tran Duc Vien
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh

What is it about?

Điểm tin là ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo vào tổng hợp tin tức tiếng việt:

ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh

App Details

Version
1.0.4
Rating
NA
Size
16Mb
Genre
Productivity News
Last updated
July 7, 2020
Release date
August 15, 2019
More info

App Screenshots

ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-0
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-1
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-2
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-3
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-4
ĐIỂM TIN - Đọc tin thông minh screenshot-5

App Store Description

Điểm tin là ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo vào tổng hợp tin tức tiếng việt:
1, Nguồn tin nhanh và đáng tin cậy:
- Nội dung được cập nhật liên tục và tức thời.
- Tin bài cập nhật tự động từ hầu hết các nguồn tin chính thống ở Việt Nam.
2, Công nghệ thông minh:
- Áp dụng các thuật toán học máy để tự động phân tích ngữ nghĩa nội dung các tin bài.
- Phân loại tin vào "chuyên mục" và nhóm tin theo "chủ để" một cách tự động và chính xác.
- Các "tin bài" và "chủ đề" được liên kết chặt chẽ với nhau về mặt ngữ nghĩa.
- Kết quả tìm kiếm được tổng hợp theo chủ để nên liên quan chặt chẽ với từ khóa tìm kiếm.
3, Thích ứng theo ngữ cảnh của người dùng:
- Thứ tự, độ ưu tiên của nội dung được sắp xếp khách quan và hoàn toàn tự động theo tính thời sự của các sự kiện.
- Các "tin bài" và "chủ đề" có liên quan được gợi ý một cách phù hợp với nội dung người dùng đang đọc.
- Gợi ý từ khóa tìm kiếm khôn ngoan, phù hợp với ngữ cảnh. Ví dụ: danh sách các từ gợi ý thay đổi phù hợp khi người dùng tìm kiếm ở trang chủ, hoặc chuyển sang tìm kiếm trong "chuyên mục" hay trong "chủ đề".

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.