You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới

Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), việc đổi mã vùng điện thoại cố định chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2018, và dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2019

Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), việc đổi mã vùng điện thoại cố định chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2018, và dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2019

Chuyển đổi đầu số - đầu số mới

by DMOBISOFT SOFTWARE COMPANY LIMITED
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới

What is it about?

Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), việc đổi mã vùng điện thoại cố định chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2018, và dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2019. Sau khi quá trình này hoàn tất, toàn bộ các đầu số từ 03 tới 08 sẽ được dành cho các thuê bao di động.

Chuyển đổi đầu số - đầu số mới

App Details

Version
1.4
Rating
(1421)
Size
23Mb
Genre
Utilities
Last updated
July 25, 2018
Release date
June 18, 2018
More info

App Screenshots

Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-0
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-1
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-2
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-3
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-4
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-5
Chuyển đổi đầu số - đầu số mới screenshot-6

App Store Description

Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), việc đổi mã vùng điện thoại cố định chính thức bắt đầu từ ngày 15/9/2018, và dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2019. Sau khi quá trình này hoàn tất, toàn bộ các đầu số từ 03 tới 08 sẽ được dành cho các thuê bao di động.

Ứng dụng giúp cập nhật tất cả danh bạ điện thoại 11 số sang 10 số một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất!

Các tiện ích mà ứng dụng cung cấp:

• Tự động hiển thị tất cả các số điện thoại 11 số cần được cập nhật.
• Cho phép lựa chọn danh sách số điện thoại để cập nhật lại theo đầu số mới.
• Hỗ trợ tất cả đầu số 11 số của 5 nhà mạng.
• Tự động sao lưu trước khi chuyển đổi.
• Hỗ trợ phục hồi lại đầu số cũ (11 số).
• Đơn giản và nhanh chóng.
• An toàn và bảo mật tuyệt đối.

Cập nhật đầu số mới, cập nhật danh bạ, chuyển đầu số, cập nhật 10 số, đầu số mới, vinaphone, viettel, mobifone, vietnam mobile, gmobile

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.