You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Company Analysis

Ratio Analysis is a form of Financial Statement Analysis that is used to obtain a quick indication of a firm's financial performance in several key areas

Ratio Analysis is a form of Financial Statement Analysis that is used to obtain a quick indication of a firm's financial performance in several key areas

Company Analysis

by Dariusz Czochara
Company Analysis
Company Analysis
Company Analysis

What is it about?

Ratio Analysis is a form of Financial Statement Analysis that is used to obtain a quick indication of a firm's financial performance in several key areas. The ratios are categorized as Short-term Solvency Ratios, Debt Management Ratios, Asset Management Ratios, Profitability Ratios, and Market Value Ratios.

Company Analysis

App Details

Version
1.2.1
Rating
(1)
Size
13Mb
Genre
Business Finance
Last updated
February 6, 2018
Release date
October 6, 2017
More info

App Screenshots

Company Analysis screenshot-0
Company Analysis screenshot-1
Company Analysis screenshot-2
Company Analysis screenshot-3
Company Analysis screenshot-4

App Store Description

Ratio Analysis is a form of Financial Statement Analysis that is used to obtain a quick indication of a firm's financial performance in several key areas. The ratios are categorized as Short-term Solvency Ratios, Debt Management Ratios, Asset Management Ratios, Profitability Ratios, and Market Value Ratios.

Ratio Analysis as a tool possesses several important features. The data, which are provided by financial statements, are readily available. The computation of ratios facilitates the comparison of firms which differ in size. Ratios can be used to compare a firm's financial performance with industry averages. In addition, ratios can be used in a form of trend analysis to identify areas where performance has improved or deteriorated over time.

Because Ratio Analysis is based upon Accounting information, its effectiveness is limited by the distortions which arise in financial statements due to such things as Historical Cost Accounting and inflation. Therefore, Ratio Analysis should only be used as a first step in financial analysis, to obtain a quick indication of a firm's performance and to identify areas which need to be investigated further.


Zbadaj kondycję finansową firmy za pomocą analizy wskaźnikowej. Aplikacja automatycznie bada płynność, zadłużenie, rentowność i sprawność działania przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa jest rozwiniętym etapem analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuję się ją do oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dane wykorzystywane do analizy zaczerpnięte są bezpośrednio ze sprawozdań finansowych. Wyliczone wskaźniki dają możliwość interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa w danym czasie.

Kluczem analizy wskaźnikowej jest trafny dobór wskaźników do prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Analizę wskaźnikową wykorzystywać możne na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem m.in. – wykorzystywana jest przez menedżerów (w trakcie podejmowana decyzji odnoszących się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, akcjonariuszy spółek (w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych), kredytodawców (w momencie podejmowania decyzji o finansowaniu), a także przez wszystkich bezpośrednich i pośrednich współpracowników danego przedsiębiorstwa. Aplikacja jest również niezbędnym narzędziem dla księgowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Celem analizy wskaźnikowej jest przedstawienie zależności pomiędzy różnymi pozycjami sprawozdania finansowego – głównie z poziomu bilansu oraz rachunku zysków i strat – oraz różnymi sprawozdaniami. Wskaźniki wchodzące w skład analizy pochodzą z 4 grup odnoszących się do różnych obszarów stanu finansowego przedsiębiorstwa:

- wskaźniki płynności finansowej
- wskaźniki zadłużenia,
- wskaźniki rentowności,
- wskaźniki sprawności działania.

Uzyskane wyniki nie są suchymi liczbami, ponieważ każdy obliczony wskaźnik jest w aplikacji szczegółowo opisany.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.