You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
COVID-19

Ứng dụng COVID-19 là sản phẩm miễn phí được phát triển và tài trợ bởi công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC Group; phối hợp cùng Cục CNTT Bộ Y tế nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra

Ứng dụng COVID-19 là sản phẩm miễn phí được phát triển và tài trợ bởi công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC Group; phối hợp cùng Cục CNTT Bộ Y tế nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra

COVID-19

by Electronic Health Administration, Ministry of Health of Vietnam
COVID-19
COVID-19
COVID-19

What is it about?

Ứng dụng COVID-19 là sản phẩm miễn phí được phát triển và tài trợ bởi công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC Group; phối hợp cùng Cục CNTT Bộ Y tế nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra. Các chức năng của ứng dụng:

COVID-19

App Details

Version
2.2
Rating
(34)
Size
167Mb
Genre
Medical Health & Fitness
Last updated
April 10, 2020
Release date
March 6, 2020
More info

App Screenshots

COVID-19 screenshot-0
COVID-19 screenshot-1
COVID-19 screenshot-2
COVID-19 screenshot-3
COVID-19 screenshot-4
COVID-19 screenshot-5
COVID-19 screenshot-6
COVID-19 screenshot-7

App Store Description

Ứng dụng COVID-19 là sản phẩm miễn phí được phát triển và tài trợ bởi công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC Group; phối hợp cùng Cục CNTT Bộ Y tế nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra. Các chức năng của ứng dụng:
- Trợ lý ảo Y Tế: tương tác với người dân bằng ngôn ngữ, giọng nói tự nhiên.
- Bác sĩ Tư vấn: người dân kết nối video trực tiếp với tối thiểu 10 bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW để nhận tư vấn về Y tế.
- Tương tác Chính phủ với người dân: để gửi thông báo, khuyến cáo Y tế và ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân.
- Cập nhật diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước: Số liệu được phân tích dưới dạng biểu đồ, có nhận định xu hướng, xu thế bằng đội ngũ phân tích số liệu 24/7.
- Bản đồ diễn biến dịch bệnh toàn cầu: tự động đồng bộ số liệu với Nguồn CDC, WHO.
- Phòng bệnh: Các tài liệu hướng dẫn của bộ Y tế. Việt hóa và minh họa kho tư liệu hướng dẫn phòng bệnh của CDC Mỹ, WHO dưới dạng hình ảnh, video trực quan.
- Tìm kiếm cơ sở y Tế: cung cấp bản đồ các cơ sở Y tế có năng lực xét nghiệm COVID, các cơ sở điều trị, hiệu thuốc trên toàn quốc.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.