You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎

نوشتن و ویرایش تصاویر شما می توانید بر روی تصاویر و یا اصلاح ارسال و نوشتن بر روی تصاویر به خوبی و بسیار حرفه ای با استفاده از پوستر خنده دار و همچنین یک پس زمینه فوق العاده به عنوان شما می توانید متن داخل یک پس زمینه فوق العاده سیاه و سفید کار منعکس لحظه ای که فیلم برداری شده بود که در آن تصویر یا هر چیز دیگری و سپس از طریق تمام رسانه های اجتماعی (فیس بوک، نمایش مشخصات عمومی، چت اسنایپ)

نوشتن و ویرایش تصاویر شما می توانید بر روی تصاویر و یا اصلاح ارسال و نوشتن بر روی تصاویر به خوبی و بسیار حرفه ای با استفاده از پوستر خنده دار و همچنین یک پس زمینه فوق العاده به عنوان شما می توانید متن داخل یک پس زمینه فوق العاده سیاه و سفید کار منعکس لحظه ای که فیلم برداری شده بود که در آن تصویر یا هر چیز دیگری و سپس از طریق تمام رسانه های اجتماعی (فیس بوک، نمایش مشخصات عمومی، چت اسنایپ)

ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎

by Tarek benchama
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎

What is it about?

نوشتن و ویرایش تصاویر شما می توانید بر روی تصاویر و یا اصلاح ارسال و نوشتن بر روی تصاویر به خوبی و بسیار حرفه ای با استفاده از پوستر خنده دار و همچنین یک پس زمینه فوق العاده به عنوان شما می توانید متن داخل یک پس زمینه فوق العاده سیاه و سفید کار منعکس لحظه ای که فیلم برداری شده بود که در آن تصویر یا هر چیز دیگری و سپس از طریق تمام رسانه های اجتماعی (فیس بوک، نمایش مشخصات عمومی، چت اسنایپ)

ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
54Mb
Genre
Photo & Video Lifestyle
Last updated
August 8, 2018
Release date
August 8, 2018
More info

App Screenshots

ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-0
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-1
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-2
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-3
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-4
ویرایش و کلاژ و فیلتر عکس ‎ screenshot-5

App Store Description

نوشتن و ویرایش تصاویر شما می توانید بر روی تصاویر و یا اصلاح ارسال و نوشتن بر روی تصاویر به خوبی و بسیار حرفه ای با استفاده از پوستر خنده دار و همچنین یک پس زمینه فوق العاده به عنوان شما می توانید متن داخل یک پس زمینه فوق العاده سیاه و سفید کار منعکس لحظه ای که فیلم برداری شده بود که در آن تصویر یا هر چیز دیگری و سپس از طریق تمام رسانه های اجتماعی (فیس بوک، نمایش مشخصات عمومی، چت اسنایپ)

شما در این برنامه نوشتن را پیدا خواهد کرد و تغییر تصاویر بسیاری از بسیار ویژگی شما می توانید نام خود و نام معشوق خود را ارسال در یک تصویر زیبا، در استفاده از "برنامه نوشتن بر روی تصاویر" همه چیز شما را در یک مکان می خواهید، نوشتن برنامه و ویرایش تصاویر بسیار بسیار ساده است شما فقط باز کردن برنامه است را ببینید و نوشتن آنها با امکان تغییر فونت و یکی از 20 خط زیبا فارسی را انتخاب کنید و تغییر ترکیب تصاویر، و شما همچنین می توانید تصاویر را از تلفن خود را اضافه کنید به ادغام آنها را به تصاویر طراحی شده توسط نرم افزار نوشتن و ویرایش تصاویر اولین ایرانی است در نوشتن بر روی تصاویر و دکوراسیون و اضافه کردن جلوه و رنگ آمیزی تصاویر و به اشتراک بگذارید عکس ها در سایت های اجتماعی و بیشتر ...

ویژگی های برنامه
افزودن برچسب ها و متن به عکس های شما
یاهتوی شامل خطوط بزرگ فارسی است
فلیتر فیلترها و تصویر را آزادانه بهبود می دهند
ملذقات پوستر و نمادهای بیانگر
تطابق تصویر
یاهتوی شامل ابزارهای تصفیه تصویر است
ترتیب لایه های طراحی لایه
سیر اسنیپ عکس
گالری عکس سوری
أجمل عکس های زیبا
عبارات عبارات زیبا دارای معانی زیبا هستند

نوع عکس و به اشتراک گذاری آنها را با کسی که دوست داری از این نرم افزار نوشتن فوق العاده بر روی تصاویر

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.