You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
EDA PLAY

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills

EDA PLAY

by Raná péče EDA
EDA PLAY
EDA PLAY
EDA PLAY

What is it about?

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs to work with this application.

EDA PLAY

App Details

Version
2.2
Rating
NA
Size
21Mb
Genre
Education
Last updated
December 7, 2018
Release date
April 23, 2013
More info

App Screenshots

EDA PLAY screenshot-0
EDA PLAY screenshot-1
EDA PLAY screenshot-2
EDA PLAY screenshot-3
EDA PLAY screenshot-4

App Store Description

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs to work with this application.

The application was developed in cooperation with specialists in the field of visual impairment and caring for children with special needs. The application is designed to stimulate the child to watch the action on the tablet display in an interactive way and to complete the tasks. The visual and audio treatment of the application supports the eye-hand coordination. The Skills section records the work of the child with the application.

KEY FEATURES

- 4 task levels and 4 visual levels
The application can be set depending on the child’s individual skills.
The visual levels are manifested through the types of illustrations viewed (V1 – V4). The task levels are marked G1 – G4.

- Skills section
The application contains the Skills section which records the work of the child with the application. Thus, the parents and therapists can monitor the development of the child’s skills over time.

- Switching to the Application Menu
The possibility of the child exiting or switching the application off accidentally is prevented. The sections to be controlled by the parents (Main menu, Settings, switching to a Task overview or Skills section) are concealed under the buttons located in the corner of the game screen; to enter the menu, these buttons have to be held down for a few seconds.

- White frame
The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display.

- Audio guide
Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way.

- Designed for children aged 1+ (the easiest level of tasks)

The authorship of the EDA PLAY application belongs to the public-benefit corporation Raná péče EDA (EDA Centre of Early Intervention Prague) and to the digital studio Sugar And Ketchup. The development of the application was supported by Vodafone Czech Republic Foundation.

For more information go to www.edaplay.com


- - Č E S K Y - -

Aplikace EDA PLAY pomáhá dětem trénovat zrak a jemnou motoriku. 
Možnosti obrazového nastavení a zpracování úkolů umožňují, aby s aplikací pracovaly děti se speciálními potřebami. 

Aplikace je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky a oka, pohybu. Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací.

Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s Markétou Skalickou, Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.

HLAVNÍ FUNKCE

- 4 úrovně obtížnosti úkolů a 4 úrovně zrakové náročnosti
Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách a další dovednosti. 
Úrovně zrakové náročnosti se projevují v typech zobrazených ilustrací (V1 – V4). Úrovně obtížnosti úkolu jsou označeny G1 – G4.

- Sekce Dovednosti 
Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase.

- Vstup do menu aplikace
Nehrozí, že dítě bude z aplikace omylem odcházet nebo si ji nechtěně vypne.
Sekce, které mají ovládat rodiče (nastavení, přepnutí do přehledu úkolů nebo dovedností), jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rohu displeje; pro vstup do menu je nutné je několik vteřin podržet.

- Bílý rámeček
Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.

- Zvukový průvodce
Zvukový průvodce je dětský hlas, který srozumitelně popisuje zadání úkolu.

- Pro děti od 1 roku.

Autory aplikace EDA PLAY jsou Raná péče EDA, o.p.s. a digitální studio Sugar and Ketchup, s.r.o.
Vývoj aplikace podpořila Nadace Vodafone.

Více informací na www.edaplay.cz

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.