You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
EF Lens Simulator Vietnam

EF Lens Simulator là một ứng dụng miễn phí của Canon giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả ống kính EF và EF-S được bán tại Việt Nam

EF Lens Simulator là một ứng dụng miễn phí của Canon giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả ống kính EF và EF-S được bán tại Việt Nam

EF Lens Simulator Vietnam

by 123di.com
EF Lens Simulator Vietnam
EF Lens Simulator Vietnam
EF Lens Simulator Vietnam

What is it about?

EF Lens Simulator là một ứng dụng miễn phí của Canon giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả ống kính EF và EF-S được bán tại Việt Nam. Ứng dụng này cũng bao gồm giả lập tương tác độc đáo cho phép bạn so sánh phạm vi quan sát của các ống kính gắn trên các thân máy EOS bất kỳ của Canon.

EF Lens Simulator Vietnam

App Details

Version
2.8.3
Rating
NA
Size
54Mb
Genre
Fotografía y video Educación
Last updated
March 31, 2017
Release date
April 4, 2014
More info

App Screenshots

EF Lens Simulator Vietnam screenshot-0
EF Lens Simulator Vietnam screenshot-1
EF Lens Simulator Vietnam screenshot-2
EF Lens Simulator Vietnam screenshot-3
EF Lens Simulator Vietnam screenshot-4

App Store Description

EF Lens Simulator là một ứng dụng miễn phí của Canon giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả ống kính EF và EF-S được bán tại Việt Nam. Ứng dụng này cũng bao gồm giả lập tương tác độc đáo cho phép bạn so sánh phạm vi quan sát của các ống kính gắn trên các thân máy EOS bất kỳ của Canon.

------------------
Nội dung nổi bật
------------------
* Thông số kỹ thuật chi tiết của tất cả Canon EF và EF-S được bán tại Việt Nam.
* 280 cách để chia nhóm, sắp xếp và chọn lọc hệ thống ống kính Canon
* So sánh trực tiếp thông số kỹ thuật của các ống kính
* So sánh độ phân giải ống kính qua biểu đồ MTF
* Trình giả lập phạm vi quan sát cho phép so sánh những bức ảnh được chụp từ một khung cảnh bởi những kết hợp ống kính và thân máy khác nhau.
* Trình giả lập độ sâu trường ảnh
* Bảng tính độ sâu trường ảnh
* Phối cảnh giả lập
* Giải thích chuyên sâu với giả lập tương tác giải thích ảnh hưởng của khẩu độ và tốc độ màn trập đến phơi sáng, độ sâu trường ảnh và chuyển động mờ

---------------------
Thông tin ứng dụng
---------------------
* Giả lập tương tác rất trực quan
* Đánh dấu trang yêu thích
* Thêm ghi chú của bạn tại bất kỳ trang nào
* Nội dung tối ưu cả khi xoay ngang và xoay dọc
* Không cần kết nối Internet
* Được hỗ trợ công nghệ hiển thị nội dung của 123di

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.