You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Eng Slo, Slo Eng dictionary

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages

Eng Slo, Slo Eng dictionary

by Bi-Tim d.o.o.
Eng Slo, Slo Eng dictionary
Eng Slo, Slo Eng dictionary
Eng Slo, Slo Eng dictionary

What is it about?

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Eng Slo, Slo Eng dictionary

App Details

Version
2.4
Rating
NA
Size
64Mb
Genre
Travel Books
Last updated
October 30, 2017
Release date
February 25, 2013
More info

App Screenshots

Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot-0
Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot-1
Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot-2
Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot-3
Eng Slo, Slo Eng dictionary screenshot-4

App Store Description

The Portos English Slovene and Slovene English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:
#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: English to Slovene (99.000 words), Slovene to English (91.000 words)
#2 - search active during typing
#3 -wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)
#4 -Last searched words accessible for later usage
#5 - reverse dictionary and phrasebook button
#6 – scrolling up and down through selected dictionary
#7 – works completely offline
#8 - includes most useful english-slovenian phrases
#9 - native speaker audio for all phrases (Slovene and English)
#10 - offline PDF brochures for some phrases sections
#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar Portos omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje angleških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:
#1 – Ta izdaja slovarja Portos obsega dva obsežna slovarja: angleško-slovenski (99.000 besed), slovensko-angleški (91.000 besed)
#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane beside
#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)
#4 – nazadnje najdene beside na voljo za kasnejšo uporabo
#5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega
#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja
#7 – deluje povsem brez spletne povezave
#8 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze
#9 - dodani zvočni posnetki slovenskih in angleških govorcev jezika v frazah
#10 - lokalno dostopne PDF brošure
#11 - možnost direktne povezave na spletno stran www.slovenia.info

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.