You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
eRecepty

Aplikacja eRecepty

Aplikacja eRecepty

eRecepty

by InfoFarm
eRecepty
eRecepty
eRecepty

What is it about?

Aplikacja eRecepty

eRecepty

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
54Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
May 18, 2021
Release date
May 18, 2021
More info

App Screenshots

eRecepty screenshot-0
eRecepty screenshot-1
eRecepty screenshot-2
eRecepty screenshot-3

App Store Description

Aplikacja eRecepty
SPRAWDŹ CO JEST NA E-RECEPCIE, DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW I ICH CENĘ
ZAREZERWUJ LEKI Z E-RECEPTY NIE WYCHODZĄC Z DOMU I ODBIERZ JE W DOGODNYM TERMINIE

Aplikacja umożliwia realizację elektronicznej recepty w aptece, z której usług korzystasz i która obsługuje aplikację eRecepty. Aplikacja eRecepty realizuje następujące funkcje:
· Wstępna rejestracja w aptece,
· Logowanie do apteki,
· Odczytanie zawartości eRecepty na podstawie kodu PIN +PESEL oraz sprawdzenie dostępności leków i ich wycena,
· Rezerwacja leków,
· Potwierdzenie rezerwacji,
· Wiadomości z apteki.

Wstępna rejestracja pozwala użytkownikowi zapytać aptekę o max 5 recept. W celu dalszego korzystania z aplikacji do komunikacji z tą apteką, należy stawić się osobiście w aptece z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po weryfikacji tożsamości w aptece, można korzystać z aplikacji bez ograniczeń w ramach dozwolonych warunków korzystania.

Zasada działania
Lista aptek, które aktualnie obsługują aplikację eRecepty jest dostępna w opcji Lista aptek.
Użytkownik wybiera aptekę i rejestruje się w niej. Rejestracja jest dwuetapowa:
- Rejestracja wstępna - użytkownik uzyskuje prawo do sprawdzenia do 5-ciu recept w aptece.
- Weryfikacja tożsamości - użytkownik aplikacji stawia się osobiście w aptece z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po weryfikacji użytkownik uzyskuje prawo do nieograniczonego użytkowania aplikacji zgodnie z dozwolonymi “Warunkami użytkowania”.

Jeżeli użytkownik chce korzystać z usług więcej niż jednej apteki, w każdej z nich musi się zarejestrować. Konto użytkownika zakładane jest fizycznie w aptece i jest do jej wyłącznej dyspozycji i tylko do celów związanych z aplikacją eRecepty.

Po zalogowaniu się do apteki można realizować główne funkcje aplikacji eRecepty:

· Odczytanie zawartości eRecepty – po wpisaniu kodu PIN+PESEL otrzymamy z apteki zwrotnie informację na jakie leki opiewa recepta, czy leki są dostępne w aptece i w jakiej cenie. Recepta nie jest blokowana, można ją zrealizować w innej aptece,

· Rezerwacja/zamówienie leków - gdy zdecydujemy się na zakup leków w wybranej aptece, możemy dokonać rezerwacji. W takiej sytuacji personel apteki zostanie poinformowany o rezerwacji, leki zablokowane do sprzedaży lub zamówione. Recepta zostanie zrealizowana przez farmaceutę w trakcie wizyty użytkownika aplikacji w aptece.

· Lek albo jest dostępny w aptece i można natychmiast przyjść do apteki i zrealizować eReceptę, albo lek jest dostępny na zamówienie. W drugim przypadku apteka dodatkowo potwierdza czy faktycznie lek jest w hurtowni i kiedy będzie do odbioru. Jeżeli użytkownik akceptuje termin odbioru, potwierdza zamówienie.

· Aplikacja dodatkowo może posłużyć jako komunikator, za pomocą którego apteka przesyła użytkownikowi wiadomości tekstowe. Wiadomości są dostępne po wybraniu opcji Wiadomości.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Użytkownik aplikacji rejestruje się w wybranej aptece. W trakcie rejestracji podaje swój numer PESEL. Tylko eRecepty wystawione na ten PESEL będą obsługiwane przez aplikację, co wyklucza odpytywanie aplikacji na chybił trafił. Rejestracja umożliwia połączenie się tylko z wybraną apteką. Podawane dane przy rejestracji są przechowywane w aptece i wyłącznie do celów związanych z realizacją recept. Użytkownik aplikacji zainteresowany komunikowaniem się z wieloma aptekami, musi się w każdej z nich zarejestrować.

W wyniku logowania użytkownik aplikacji nawiązuje bezpośrednie połączenie z wybraną apteką i z tej apteki pochodzą informacje wyświetlane przez aplikację eRecepty. Autor aplikacji eRecepty, firma INFOFARM nie pośredniczy w żaden sposób w przekazywaniu tych informacji, tym bardziej ich nie rejestruje.

Aplikacja eRecepty służy do wymiany informacji, nie powoduje realizacji eRecepty. Receptę - zgodnie z prawem farmaceutycznym – realizuje farmaceuta dopiero w trakcie wizyty w aptece.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.