You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền

KẾT NỐI NGƯỜI VAY VÀ NGƯỜI CHO VAY TRÊN CÙNG MỘT ỨNG DỤNG

KẾT NỐI NGƯỜI VAY VÀ NGƯỜI CHO VAY TRÊN CÙNG MỘT ỨNG DỤNG

Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền

by FIIN FINANCIAL TECHNOLOGY INNOVATION JOINT STOCK COMPANY
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền

What is it about?

KẾT NỐI NGƯỜI VAY VÀ NGƯỜI CHO VAY TRÊN CÙNG MỘT ỨNG DỤNG

Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền

App Details

Version
2.2.8
Rating
(342)
Size
137Mb
Genre
Finance Business
Last updated
August 26, 2019
Release date
May 23, 2018
More info

App Screenshots

Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-0
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-1
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-2
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-3
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-4
Fiin - Vay tiền, Cho vay tiền screenshot-5

App Store Description

KẾT NỐI NGƯỜI VAY VÀ NGƯỜI CHO VAY TRÊN CÙNG MỘT ỨNG DỤNG
1- MUỐN VAY NGHĨ NGAY ĐẾN FIIN
+ Vay tiền nhanh chóng. Cần tiền là có liền!
+ Lãi suất thấp: lãi suất chỉ từ 9%/ năm
+ Đáp ứng đúng nhu cầu: Vay từ 1 đến 10 triệu, thời gian vay đến 12 tháng
+ Giải ngân nhanh chóng: nhận tiền chỉ trong 30p duyệt hồ sơ online
2- ĐẦU TƯ KHÔNG CẦN SUY TƯ?
+ Dễ dàng đầu tư khoản vay được đảm bảo 100% bởi Fiin
+ Tự chọn khoản vay
+ Nhận lãi suất cao lên tới 20%/ năm
+ Đảo bảo thanh toán đúng hạn cho người cho vay
+ Dễ dàng quản lý vốn đầu tư
Fiin không phải ngân hàng, chúng tôi xây dựng ứng dụng dựa trên sự nổ lực và sáng tạo để kết nối người vay và người cho vay trở lên dễ dàng! Bằng cách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của người vay với mức giá tốt nhất, Người cho vay hưởng lợi nhuận và được bảo đảm tốt nhất cho khoản đầu tư.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.