You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Football Team Assistant

Give perfect organization to your football team

Give perfect organization to your football team

Football Team Assistant

by MK VIDEO s.r.o.
Football Team Assistant
Football Team Assistant
Football Team Assistant

What is it about?

Give perfect organization to your football team.

Football Team Assistant

App Details

Version
2.1.1
Rating
NA
Size
87Mb
Genre
Sports Productivity
Last updated
April 7, 2021
Release date
August 24, 2018
More info

App Screenshots

Football Team Assistant screenshot-0
Football Team Assistant screenshot-1
Football Team Assistant screenshot-2
Football Team Assistant screenshot-3
Football Team Assistant screenshot-4
Football Team Assistant screenshot-5
Football Team Assistant screenshot-6
Football Team Assistant screenshot-7
Football Team Assistant screenshot-8

App Store Description

Give perfect organization to your football team.

Awesome Experience
The main aim of this app is to make it as easy as possible, so that everyone can use it. In every harder section there is a tutorial that will learn you how to use it.

Everything in one place, for everyone
From now, everyone will know what, where, when and how is happening in your team. Thanks to the clear calendar it is clearly visible, when is something happening and when not. After tapping on some event you will see the details of it.

Role division
Each team consists of one team manager (could be even a coach) that can do everything, multiple coaches that can do everything except editing the team and multiple players that can see everything, but cannot edit.

Creating a training plan and match tactic
For every training you can create a training plan that everyone can see. It will prevent long and useless explaining of every exercise during training. You can create match tactic, too and shorten the time needed for pre-match tactic preparation.

Statistics
For every training you can record attendance and for every match you you can give rating to individual player. Statistics will appear in Team tab. Coaches can see all statistics, players just their own.

Notifications
After each edit or creation of an event you will receive a push notification that something was edited or created in your team, with date of the changed event.

We tried to choose the most important features, so that the organization of every football team using Football Team Assistant is noticeably improved. We will be adding more and more new features gradually.
———————————————
Dajte perfektnú organizáciu svojmu futbalovému tímu.

Úžasný zážitok
Hlavným cieľom bolo urobiť túto aplikáciu, čo najjednoduchšiu, aby ju dokázal používať každý. Pri každej zložitejšej sekcií je tutoriál, aby sme vás naučili ako to používať.

Všetko na jednom mieste, pre každého
Od teraz už každý bude presne vedieť čo, kde, kedy a ako sa dej vo vašom tíme. Vďaka priehľadnému kalendáru je jasne viditeľné, kedy sa niečo deje a kedy nie. Po kliknutí na udalosť sa o nej dozviete detaily.

Rozdelenie rolí
Každý tím sa skladá s tímového menežéra (môže to byť aj tréner), ktorý môže všetko, viacerých trénerov, ktorý môžu všetko okrem upravovania tímu a viacerých hráčov, ktorý si môžu všetko prezerať, ale nemôžu upravovať.

Nakreslenie tréningového plánu a zápasovej taktiky
Pri každom tréningu máte možnosť si nakresliť jeho plán, ktorý môžu všetci vidieť, aby sa zabránilo zbytočne dlhým vysvetľovaniam jednotlivých cvičení. Taktiež môžete nakresliť taktiku na zápas a tým skrátiť čas potrebný na taktickú prípravu pred zápasom.

Štatistiky
Pri každom tréningu môžete zapísať dochádzku a pri každom zápase môžete ohodnotiť jednotlivého hráča. Štatistiky sa zobrazia v tabe Tím. Tréneri môžu vidieť všetky štatistiky, hráči iba svoje.

Notifikácie
Po každej úprave alebo vytvorení udalosti vo vašom tíme vám dojde push notifikácia, že sa niečo zmenilo alebo vytvorilo vo vašom tíme, aj s dátumom, pre ktorý bola úprava.

Snažili sme sa vybrať tie najpodstatnejšie vymoženosti, aby sa organizácia každého futbalového tímu, ktorý používa Football Team Assistant citeľne zvýšila. Postupne budeme pridávať ďalšie a ďalšie nové vymoženosti.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.