You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Freelancer247 club

Freelancer247

Freelancer247

Freelancer247 club

by lee hoang
Freelancer247 club
Freelancer247 club
Freelancer247 club

What is it about?

Freelancer247. Club là một nền tảng tự do toàn cầu và mạng xã hội nơi các doanh nghiệp và các chuyên gia độc lập kết nối và cộng tác từ xa

Freelancer247 club

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
10Mb
Genre
Social Networking Business
Last updated
February 22, 2020
Release date
February 21, 2020
More info

App Screenshots

Freelancer247 club screenshot-0
Freelancer247 club screenshot-1
Freelancer247 club screenshot-2
Freelancer247 club screenshot-3
Freelancer247 club screenshot-4
Freelancer247 club screenshot-5
Freelancer247 club screenshot-6

App Store Description

Freelancer247. Club là một nền tảng tự do toàn cầu và mạng xã hội nơi các doanh nghiệp và các chuyên gia độc lập kết nối và cộng tác từ xa

- Bạn đang có ý tưởng về một dự án công nghệ nào đó và cần người thực hiện dự án thì đây là một sự lựa chọn lí tưởng . Bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu và chúng tôi đảm bảo cho bạn " Tiền trao thì sản phẩm như ý "

- Nếu bạn là một freelancer it thì đây rõ ràng là cơ hội cho các ban kiếm tiền , các bạn chỉ cần làm tốt việc của mình và chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho bạn

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.