You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Giám Sát 247

Dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Giám Sát 247 là dịch vụ giám sát và lưu trữ camera trực tuyến đáng tin cậy và dễ sử dụng

Dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Giám Sát 247 là dịch vụ giám sát và lưu trữ camera trực tuyến đáng tin cậy và dễ sử dụng

Giám Sát 247

by FTI
Giám Sát 247
Giám Sát 247
Giám Sát 247

What is it about?

Dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Giám Sát 247 là dịch vụ giám sát và lưu trữ camera trực tuyến đáng tin cậy và dễ sử dụng.

Giám Sát 247

App Details

Version
1.0.1
Rating
NA
Size
72Mb
Genre
Utilities
Last updated
April 22, 2021
Release date
March 10, 2021
More info

App Screenshots

Giám Sát 247 screenshot-0
Giám Sát 247 screenshot-1
Giám Sát 247 screenshot-2
Giám Sát 247 screenshot-3
Giám Sát 247 screenshot-4
Giám Sát 247 screenshot-5
Giám Sát 247 screenshot-6

App Store Description

Dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, Giám Sát 247 là dịch vụ giám sát và lưu trữ camera trực tuyến đáng tin cậy và dễ sử dụng.
Giám sát camera của bạn từ bất kỳ nơi đâu.
* Quan sát trực tiếp mọi hình ảnh từ nhiều camera.
* Xem lại các hình ảnh của từng camera trong quá khứ.
* Nhận các thông báo, cảnh báo về tình trạng của tất cả các camera.
Dịch vụ phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng như gia đình, cửa hàng, công ty, kho bãi, siêu thị, bệnh viện, ...

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.