You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
GVEDict - Từ Điển Đức Việt

Từ điển Đức Việt - Việt Đức phiên bản 3

Từ điển Đức Việt - Việt Đức phiên bản 3

GVEDict - Từ Điển Đức Việt

by Hung Phuoc Tran
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt
GVEDict - Từ Điển Đức Việt

What is it about?

Từ điển Đức Việt - Việt Đức phiên bản 3.0

GVEDict - Từ Điển Đức Việt

App Details

Version
3.3.1
Rating
NA
Size
64Mb
Genre
Education Books
Last updated
March 31, 2018
Release date
April 4, 2014
More info

App Screenshots

GVEDict - Từ Điển Đức Việt screenshot-0
GVEDict - Từ Điển Đức Việt screenshot-1
GVEDict - Từ Điển Đức Việt screenshot-2
GVEDict - Từ Điển Đức Việt screenshot-3
GVEDict - Từ Điển Đức Việt screenshot-4

App Store Description

Từ điển Đức Việt - Việt Đức phiên bản 3.0
Chức năng chính của chương trình :

Tra từ điển cơ bản
Vào Tab tra từ sau đó nhập từ cần tra
Tra từ điển nâng cao
Sử dụng kí tự ? và * để tìm kiếm
? : dùng để thay thế cho một ký tự
* : dùng để thay thế nhiều ký tự
Ví dụ muốn tìm chữ có chữ the
ta gõ như sau : *the
Tra từ trong nội dung từ điển : bôi đen từ vựng sau đó chọn tra từ
Nghe từ vựng
Nghe đoạn văn : Bôi đen đoạn văn sau đó bấm vào nghe
Duyệt web
- Gõ địa chỉ web sau đó đọc nội dung trên web, bôi đen và chọn tra từ hoặc nghe
- Kéo sang bên trái để nhập từ tra nếu không bôi đen và đọc được
- kéo sang phải để xem lịch sử và đánh dấu

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.