You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Học Tiếng Anh Cơ Bản

Học tiếng Anh cơ bản là ứng dụng tự học tiếng anh tốt nhất trên ios

Học tiếng Anh cơ bản là ứng dụng tự học tiếng anh tốt nhất trên ios

Học Tiếng Anh Cơ Bản

by Minh Pham
Học Tiếng Anh Cơ Bản
Học Tiếng Anh Cơ Bản
Học Tiếng Anh Cơ Bản

What is it about?

Học tiếng Anh cơ bản là ứng dụng tự học tiếng anh tốt nhất trên ios. Học tiếng Anh cơ bản có đầy đủ những đoạn hội thoại từ cơ bản đến nâng cao, có phát âm, có bản dịch đầy đủ. Học tiếng Anh cơ bản có thể sử dụng mà không cần kết nối mạng.

Học Tiếng Anh Cơ Bản

App Details

Version
2.3
Rating
(126)
Size
107Mb
Genre
Education
Last updated
April 12, 2023
Release date
November 6, 2017
More info

App Screenshots

Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-0
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-1
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-2
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-3
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-4
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-5
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-6
Học Tiếng Anh Cơ Bản screenshot-7

App Store Description

Học tiếng Anh cơ bản là ứng dụng tự học tiếng anh tốt nhất trên ios. Học tiếng Anh cơ bản có đầy đủ những đoạn hội thoại từ cơ bản đến nâng cao, có phát âm, có bản dịch đầy đủ. Học tiếng Anh cơ bản có thể sử dụng mà không cần kết nối mạng.

- Luyện nghe căn bản, học tiếng Anh từ các đoạn hội thoại cơ bản đến nâng cao, có phát âm và bản dịch đầy đủ.

- 1000 mẫu câu hội thoại theo các chủ đề giao tiếp thông dụng hằng ngày.

- 1500 từ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp có giải nghĩa, có phát âm. phân theo nhiều chủ đề đa dạng.

- 365 câu Crazy English

- Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ công thức các thì, danh từ, động từ tính từ, bảng động từ bất quy tắc…

- Có các câu thành ngữ, truyện song ngữ hay và ý nghĩa.

- 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn.

Học tiếng Anh cơ bản cùng bạn học những bài tiếng anh thông dụng và dễ hiểu nhất.
- Luyện nghe căn bản, học tiếng Anh từ các đoạn hội thoại cơ bản đến nâng cao, có phát âm và bản dịch đầy đủ.

- 1000 mẫu câu hội thoại theo các chủ đề giao tiếp thông dụng hằng ngày.

- 1500 từ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp có giải nghĩa, có phát âm. phân theo nhiều chủ đề đa dạng.

- 365 câu Crazy English

- Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ công thức các thì, danh từ, động từ tính từ, bảng động từ bất quy tắc…

- Có các câu thành ngữ, truyện song ngữ hay và ý nghĩa.

- 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn.

"Học Tiếng Anh Giao Tiếp Dumi" cùng bạn học những bài tiếng anh căn bản nhất, thông dụng và dễ hiểu nhất.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.