You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
iNELS Home Control RF for iPhone

The application iHC-MIRF lets you control technology and appliances in your home intuitively using your smartphone

The application iHC-MIRF lets you control technology and appliances in your home intuitively using your smartphone

iNELS Home Control RF for iPhone

by Jiri Konecny
iNELS Home Control RF for iPhone

What is it about?

The application iHC-MIRF lets you control technology and appliances in your home intuitively using your smartphone.

iNELS Home Control RF for iPhone

App Details

Version
2.2.61
Rating
NA
Size
0Mb
Genre
Lifestyle
Last updated
April 4, 2017
Release date
October 25, 2013
More info

App Store Description

The application iHC-MIRF lets you control technology and appliances in your home intuitively using your smartphone.

Through your smartphone, the application connects with the smart RF box (http://www.elkoep.com/products/inels-rf-control-wireless-control/rf-control-units/smart-rf-box-elan-rf-003-8488/), which further communicates with elements of iNELS RF Control.

It transmits and receives commands of up to 40 elements, and processes set programs for automatic regulation. (You can gradually expand the installation from 1 element of iNELS RF Control on up)

Thanks to bi-directional communication, it visualizes the current status ON/OFF, temperature, brightness…

The application is the central control point of your home, and lets you regulate hot water or electrical heating with the option of setting a weekly program. The function "open window detection" ensures that the heating is switched off while windows are open to ventilate. 
Wireless sensors visualize the temperature on the balcony, garage, gazebo, etc.
The application switches such appliances as fans, garage doors, blinds, sprinklers, sockets, etc., even with the option of time setting.
Lights are dimmed to create atmospheres when reading, watching movies or when hosting a party with friends. You can dim all light sources, from classic light bulbs to LED light sources (LED RGB strips).
You can add to the application the video cameras iNELS Cam or Axis, and then e.g. monitor what's going on in your home ONLINE from vacation or work.
A vital part of the application is its light scene function, where you can make multiple commands with a single press. 
Thanks to automatically obtaining the IP address with the DHCP server, you do not need to set up any networks. (if you do not have a set fixed IP address).

A suitable start for your smart home is the set “HOME UNDER YOUR THUMB” (http://www.dumpodpalcem.cz/)

For proper operation of the application you must uninstall old version of application and install 2.1.0 or higher version and upgrade your operating system to the latest version. iOS8 and higher.


Aplikace iHC-MARF Vám umožňuje chytrým telefonem ovládat intuitivním způsobem technologie a spotřebiče ve Vašem dome.

Aplikace je prostředníctvím chytrého telefonu spojena s chytrou RF krabičkou (http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/rf-control-systemove-prvky/chytra-rf-krabicka-elan-rf-003-8455/), která dál komunikuje s prvky iNELS RF Control.

Vysílá a přijímá povely až z 40 prvků, zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci. (Instalaci můžete postupně rozšiřovat od 1 prvku iNELS RF Control)

Díky obousměrné komunikaci vizualizuje aktuální stav ON/OFF, teplota, jas…

Aplikace je centrálním řízením Vašeho domu a umožnuje Vám regulovat teplovodní nebo elektrické vytápění  s možností nastavení týdenního program. Funkce “detekce otevřeného okna” zabezpečí aby vytápění bylo vypnuto počas větrání. 
Bezdrátové senzory Vám vizualizují teplotu s balkonu, garáže, altánku.
Aplikace spíná spotřebiče jakýjmi jsou ventilátor, garážová vrata, žaluzie, zavlažování, zásuvky…)
a to i s možností časového nastavení.
Stmívání světel slouží pro vytvoření atmosféry pro čtení knihy, dívání se na film nebo party s přátely. Stmívat můžete všechny světelné zdroje od klasické žárovky až po LED světelné zdroje (LED RGB pásky)
K aplikaci je možné přiřadit kamery iNELS Cam nebo Axis a můžete se dívat na dění ve Vašem dome ONLINE s dovolené nebo z práce.
Neodmyslitelnou součástí aplikace jsou funkce scény, kdy se jedním stiskem provede vícero povelů. 
Díky automatickému získání IP adresy s DHCP serveru není potřebné nastavování sítě. (v případě že nemáte nastavenou pevnou IP adresu)

Vhodným začátkem pro Váš chytrý dům je sada “DUM POD PALCEM” (http://www.dumpodpalcem.cz/)

Pro správný chod aplikace je nutné odinstalovat starou verzi aplikace a nainstalovat verzi 2.1.0 a novější, dále aktualizovat operační systém na nejnovější verzi. iOS8 a vyšší.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.