You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Jablotron Living Technology

Mobilní aplikace JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY Vás pomocí 3D technologie detailně seznámí s rekuperaci Futura a to i v reálné velikosti u Vás doma

Mobilní aplikace JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY Vás pomocí 3D technologie detailně seznámí s rekuperaci Futura a to i v reálné velikosti u Vás doma

Jablotron Living Technology

by JABLOTRON ALARMS a.s.
Jablotron Living Technology
Jablotron Living Technology
Jablotron Living Technology

What is it about?

Mobilní aplikace JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY Vás pomocí 3D technologie detailně seznámí s rekuperaci Futura a to i v reálné velikosti u Vás doma.

Jablotron Living Technology

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
206Mb
Genre
Education Business
Last updated
August 14, 2017
Release date
February 8, 2017
More info

App Store Description

Mobilní aplikace JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY Vás pomocí 3D technologie detailně seznámí s rekuperaci Futura a to i v reálné velikosti u Vás doma.
Moderní nízkoenergetické a pasivní domy se bez řízeného větrání neobejdou a rekuperační jednotky jsou proto již standardním vybavením novostaveb.
Představujeme Vám novinku pro větrání rodinných domů - rekuperační jednotku Futura.
- Bezkonkurenčně nejnižší spotřeba i v mrazech
- Opravdový vnitřní komfort bez přesoušení
- Rozsáhlá základní výbava
- Autonomní chod a Jednoduché ovládání
- Provázanost s ostatními produkty Jablotron

Vyzkoušejte Futuru v rozšířené realitě!
Futuru si můžete prohlédnout v aplikaci jako 3D model nebo v Rozšířené realitě (AR – Augmented Reality) pomocí markeru, kterým je dokument (Návod k aplikaci). Tento dokument naleznete v sekci – Informace, stačí pak pouze dokument vytisknout.
Ideální podmínky pro využití AR je nepomačkaný marker a dobré světlo. Marker můžete položit na stůl, nebo umístit na zeď.
Po levé straně displeje jsou body s různými stavy Futury (režim Futura), a různými stavy ventilace (režim Dům).

-------


Using 3D technology, JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY mobile applications will acquaint you with Futura recovery, even scaled to the real size of your home.
Modern low-energy and passive houses without controlled ventilation cannot do and heat recovery units are therefore already standard equipment in new buildings.
We introduce news to the ventilation of houses - Futura recovery unit.
- Unrivaled lowest consumption even in frost periods.
- Real indoor comfort without excessive drying.
- Extensive basic equipment
- Autonomous operation and easy control
- Compatibility with other Jablotron products

Try Futura augmented reality!
Futura can be viewed as a 3D model or augmented reality (AR - Augmented Reality) using a marker, which is a document (Application Instructions). This document can be found in the section - Information, then simply print the document.
Ideal conditions for using the AR marker is uncurled and good light. The marker can lay on the table or be placed on a wall.
On the left side of the display there are points with different states of Futura (Futura mode), and various ventilation conditions (House mode).

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.