You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Jakosc powietrza w Polsce

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt

Jakosc powietrza w Polsce

by Chief Inspectorate of Environmental Protection
Jakosc powietrza w Polsce
Jakosc powietrza w Polsce
Jakosc powietrza w Polsce

What is it about?

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Ponadto aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza dla pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3).

Jakosc powietrza w Polsce

App Details

Version
1.1.0
Rating
(2)
Size
311Mb
Genre
Weather
Last updated
June 25, 2020
Release date
January 11, 2016
More info

App Screenshots

Jakosc powietrza w Polsce screenshot-0
Jakosc powietrza w Polsce screenshot-1
Jakosc powietrza w Polsce screenshot-2
Jakosc powietrza w Polsce screenshot-3
Jakosc powietrza w Polsce screenshot-4
Jakosc powietrza w Polsce screenshot-5

App Store Description

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Ponadto aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza dla pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3).
Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu - sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Infomacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
·Przy dostępie do internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji.
· Aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza na dzień bieżący i dwa kolejne dni dla obszaru całej Polski.
· Aplikacja wysyła powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

GŁÓWNE ELEMENTY:
DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.

MAPA DANYCH BIEŻĄCYCH – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce.
MAPA PROGNOZ – wyświetlanie map prognoz jakości powietrza na dzień dzisiejszy i dwa kolejne dni.
WYSZUKAJ STACJE – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.

OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.

AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).

ODWIEDZ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych ze stacji pomiarowych PMŚ.

Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane.

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.
Prognozy jakości powietrza są opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i są codziennie aktualizowane.
Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.

Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Rozbudowę aplikacji sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.