You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke

Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam

Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam

Karaoke Vietnam: Hat Karaoke

by Khanh Mai Van
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke

What is it about?

Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam.

Karaoke Vietnam: Hat Karaoke

App Details

Version
1.9.5
Rating
(43)
Size
223Mb
Genre
Music
Last updated
March 28, 2019
Release date
October 22, 2013
More info

Karaoke Vietnam is FREE but there are more add-ons

  • $0.99

    Gỡ bỏ quảng cáo và sử dụng đầy đủ chức năng

App Screenshots

Karaoke Vietnam: Hat Karaoke screenshot-0
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke screenshot-1
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke screenshot-2
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke screenshot-3
Karaoke Vietnam: Hat Karaoke screenshot-4

App Store Description

Top 1 ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Appstore của Việt Nam.

Tính năng:

- Ứng dụng làm việc tốt trên iOS 7 và các hệ điều hành sau đó
- Tra cứu bài hát có mã bài hát 5 số
- Tra cứu bái hát theo mã 6 số
- Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Việt
- Tra cứu bài hát ngôn ngữ Tiếng Anh
- Tra cứu theo Album Volume (Có album mới nhất Vol 49)
- Tra cứu theo chữ cái
- Danh sách tìm kiếm nhiều nhất.

Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm nhanh bài hát thông qua các từ khoá tìm kiếm:

+ Tìm nhanh theo kí tự đầu mỗi từ
+ Tìm theo tên
+ Tìm theo lời mở đầu
+ Tìm theo mã số
+ Tìm theo tác giả và ca sĩ

Bạn cũng có thể lưu lại các bài hát vào danh sách yêu thích

Karaoke Việt Nam - Tra cứu bài hát Karaoke ứng dụng Free dành cho người Việt.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.