You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Kong Hero

Nhập vài vào Kong Hero và khám phá những chướng ngại vật vô cùng thú vị,trải nghiệm những game huyền thoại tuổi thơ của bạn trên mobile

Nhập vài vào Kong Hero và khám phá những chướng ngại vật vô cùng thú vị,trải nghiệm những game huyền thoại tuổi thơ của bạn trên mobile

Kong Hero

by truong nguyen xuan
Kong Hero
Kong Hero
Kong Hero

What is it about?

Nhập vài vào Kong Hero và khám phá những chướng ngại vật vô cùng thú vị,trải nghiệm những game huyền thoại tuổi thơ của bạn trên mobile

Kong Hero

App Details

Version
1.0.1
Rating
(2080)
Size
152Mb
Genre
Role-Playing Adventure
Last updated
October 26, 2016
Release date
October 20, 2016
More info

App Screenshots

Kong Hero screenshot-0
Kong Hero screenshot-1
Kong Hero screenshot-2
Kong Hero screenshot-3

App Store Description

Nhập vài vào Kong Hero và khám phá những chướng ngại vật vô cùng thú vị,trải nghiệm những game huyền thoại tuổi thơ của bạn trên mobile
Tải ngay và cảm nhận nào