You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Kviko

KVIKO je inovativna mobilna payment aplikacija koja omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenta Banke (u daljem tekstu: Korisnik) i primaoca, 24 sata na dan,

KVIKO je inovativna mobilna payment aplikacija koja omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenta Banke (u daljem tekstu: Korisnik) i primaoca, 24 sata na dan,

Kviko

by BAMCARD d.d.
Kviko
Kviko
Kviko

What is it about?

KVIKO je inovativna mobilna payment aplikacija koja omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenta Banke (u daljem tekstu: Korisnik) i primaoca, 24 sata na dan,

Kviko

App Details

Version
2.3
Rating
(2)
Size
13Mb
Genre
Finance Utilities
Last updated
January 9, 2021
Release date
October 27, 2017
More info

App Screenshots

Kviko screenshot-0
Kviko screenshot-1
Kviko screenshot-2
Kviko screenshot-3

App Store Description

KVIKO je inovativna mobilna payment aplikacija koja omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenta Banke (u daljem tekstu: Korisnik) i primaoca, 24 sata na dan,
koristeći samo broj mobitela primaoca novčanih sredstava.KVIKO aplikacija nudi dva osnovna tipa transakcija:

- Transakcija sa kodom (KvikoCash): Korisnik KVIKO aplikacije treba imati otvoren tekući računu Banci. Banka koja pruža KVIKO uslugu je "banka izdavatelj". Korisnik KVIKO aplikacije generiše jedinstveni kôd kroz KVIKO aplikaciju za primaoca novčanih sredstava. Primalac novčanih sredstava ne mora biti registrovani KVIKO korisnik i ne mora imati otvoren tekući račun, niti je potrebno da ima bankovnu karticu. Jedinstveni kôd služi za jednokratno bezkartično podizanje novčanih sredstava na bankomatima BBI i ASA Banke. Banka izdavatelj određuje samostalno broj i iznos transakcija kao i vrijeme trajanja generisanog kôda. Korisnik u svakom trenutku ima uvid u status kôda (da li je izvršena transkacija ili ne), i može otkazati transakciju za vrijeme trajanja kôda. Po isteku zadatog vremena trajanja kôda, kôd je neupotrebljiv.

- „Račun - na – račun“ transakcija (KvikoInstant): Korisnik KVIKO aplikacije treba da ima otvoren tekući račun u Banci. Korisnik - pošiljalac KVIKO aplikacije vrši transfer novčanih sredstava drugom korisniku - primaocu, korisniku KVIKO aplikacije, po principu račun - na - račun. Korisnik - primalac novčanih sredstava mora biti registrovan KVIKO korisnik i mora imati otvoren tekući račun u Banci. Kod “račun - na - račun” transakcija korisnik - primalac na svoj tekući račun prima novčana sredstva i podiže novčana sredstva direktno sa svog tekućeg računa.

- KVIKO PAY je potpuno inovativna tehologija koja korisnicima aplikacije omogućava brzo, jednostavno i sigurno plaćanje kod registrovanih Kviko trgovaca putem skeniranja QR koda.
Proces plaćanja je vrlo jednostavan - svi registrovani Kviko trgovci imaju vidno istaknut jedinstveni QR kod na svojim prodajnim mjestima. Nakon što se QR kod skenira kroz aplikaciju putem Kviko Pay funkcionalnosti, klijent unosi iznos plaćanja te potvrđuje transakciju unosom svog PIN-a. Trgovac u istom trenutku prima potvrdu uspješnosti transkacije i time je proces ovog beskontaktnog i beskartičnog plaćanja završen.
Također, Kviko Pay funkcionalnost je dostupna i za online shopove.

- Dopunite svoj prepaid račun iz udobnosti fotelje! Dopuna za mobitel, u samo nekoliko klikova dopunite sebi ali i drugim korisnicima svih mobilnih operatera direktno sa vašeg tekućeg računa.

VAŽNO: Za korištenje aplikacije KVIKO, neophodno je da korisnik ima pristup internetu

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.