You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Leksyka Francusko Polski

Największy słownik francusko-polski w AppStore

Największy słownik francusko-polski w AppStore

Leksyka Francusko Polski

by M2Dev sp.j.
Leksyka Francusko Polski
Leksyka Francusko Polski
Leksyka Francusko Polski

What is it about?

Największy słownik francusko-polski w AppStore! Teraz z wymową nagraną przez native speakera.

Leksyka Francusko Polski

App Details

Version
2.2
Rating
NA
Size
68Mb
Genre
Reference Education
Last updated
July 17, 2019
Release date
May 14, 2016
More info

App Screenshots

Leksyka Francusko Polski screenshot-0
Leksyka Francusko Polski screenshot-1
Leksyka Francusko Polski screenshot-2
Leksyka Francusko Polski screenshot-3
Leksyka Francusko Polski screenshot-4

App Store Description

Największy słownik francusko-polski w AppStore! Teraz z wymową nagraną przez native speakera.

Słowniki Leksyka.pl tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słowników został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat).

KATEGORIE, m.in.: medycyna, prawo, technika, ekonomia, stomatologia, anatomia, biologia, chemia, botanika, zoologia, wojskowość i wiele, wiele innych!

Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka:
- ponad 160.000 haseł głównych oraz ponad 220.000 tłumaczeń,
- wysokiej jakości wymowa nagrana przez native speakera,
- odmiana czasowników nieregularnych,
- synonimy i hasła spokrewnione,
- ponad 50 specjalizacji, którymi zajmują się odpowiedni specjaliści - lekarze, prawnicy, inżynierowie,
- ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia,
- hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione,
- wbudowany słownik skrótów
- szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania,
- zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł,
- brak konieczności połączenia z Internetem,
- aktywne odnośniki pomiędzy hasłami,
- quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika.

The largest French-Polish dictionary in AppStore. Now with pronouncation recorded by a native speaker.

Dictionaries by Leksyka.pl are being created since 2001 and, as the name suggests, are meant to encompass all vocabulary of a given language. This is the first project of this kind in the world.

The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation.

CATEGORIES, e.g. medicine, law, technology, economy, dentistry, anatomy, biology, chemistry, botany, zoology and many, many more!

Here’s why you should use iLeksyka:
- over 160,000 main entries and more than 220,000 translations,
- high-quality pronounciation recordings by a native speaker,
- conjugation of irregular verbs,
- synonyms and similar entries,
- over 50 specialty fields developed by specialists: physicians, lawyers, engineers, etc.,
- frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily,
- specialist entries are briefly explained,
- included acronyms,
- prompt search for entries while you type,
- bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries,
- no need to connect to the Internet,
- active links to other entries,
- quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.