You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
MagnApp

Prvá mobilná aplikácia na slovenskom energetickom trhu, ktorá umožňuje zákazníkom reálne využiť výhody inteligentného meracieho systému (IMS)

Prvá mobilná aplikácia na slovenskom energetickom trhu, ktorá umožňuje zákazníkom reálne využiť výhody inteligentného meracieho systému (IMS)

MagnApp

by MAGNA ENERGIA a.s.
MagnApp
MagnApp
MagnApp

What is it about?

Prvá mobilná aplikácia na slovenskom energetickom trhu, ktorá umožňuje zákazníkom reálne využiť výhody inteligentného meracieho systému (IMS). Je určená hlavne pre zákazníkov s odbernými miestami vybavenými meradlom so záznamom priebehu spotreby elektrickej energie.

MagnApp

App Details

Version
1.0.3
Rating
NA
Size
22Mb
Genre
Business Utilities
Last updated
September 12, 2016
Release date
May 27, 2016
More info

App Screenshots

MagnApp screenshot-0
MagnApp screenshot-1
MagnApp screenshot-2
MagnApp screenshot-3
MagnApp screenshot-4

App Store Description

Prvá mobilná aplikácia na slovenskom energetickom trhu, ktorá umožňuje zákazníkom reálne využiť výhody inteligentného meracieho systému (IMS). Je určená hlavne pre zákazníkov s odbernými miestami vybavenými meradlom so záznamom priebehu spotreby elektrickej energie.

Aplikácia ponúka nasledujúce funkcie:
• Priebeh dennej spotreby vašich odberných miest v jednotlivých hodinách
• Priebeh nákladov na elektrinu v jednotlivých hodinách pri súčasných cenách
• Cenovú ponuku variabilnej tarifikácie pre vaše odberné miesto, ktorou si môžete nahradiť súčasnú 1T alebo 2T tarifikáciu
• Priebeh nákladov na elektrinu pri aplikovaní variabilnej tarifikácie
• Energetické tipy pre firmy a domácnosti
• Zber a aktualizácia kontaktných údajov
• Aktivácia/deaktivácia elektronických služieb
• Komunikácia

Ak ste zákazníkom spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. a máte odberné miesta osadené IMS alebo s typom merania A, potom využijete aplikáciu naplno. Začnite ovplyvňovať spotrebu elektriny v jednotlivých hodinách dňa. Vyskúšajte používať niektorý spotrebič v časovom pásme tarify s čo najnižšou cenou. Výsledok si skontrolujete v aplikácii hneď na ďalší deň po 9:00 hod. Porovnaním dvoch dní priamo v aplikácii uvidíte, ako sa vykonaná zmena prejavila na rozložení spotreby v priebehu dňa a ako ovplyvnila vaše náklady na elektrinu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii aplikácie s názvom Tipy na úsporu.

Aplikáciu odporúčame vyskúšať aj zákazníkom bez odberných miest s priebehovým meraním. V tomto prípade využijete ďalšie časti aplikácie. Oboznámite sa s novým produktom, prečítate si tipy na úsporu a správy od dodávateľa, aktivujete elektronické služby a zaktualizujete kontaktné údaje.

Poskytujeme dokonca prístup aj pre neregistrovaných zákazníkov, ktorí si môžu vyskúšať funkcie aplikácie na ukážkových dátach.

Do aplikácie sa prihlásite prostredníctvom rovnakých prihlasovacích údajov, ako do obchodného portálu spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s.
V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte emailom na adrese [email protected]

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.