You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
MATBAO SUPPORT

MATBAO là ứng dụng giúp cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão có thể tiếp cận, tương tác nhanh chóng đến các đội ngũ hỗ trợ mà không cần truy cập và đăng nhập vào trang ID

MATBAO là ứng dụng giúp cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão có thể tiếp cận, tương tác nhanh chóng đến các đội ngũ hỗ trợ mà không cần truy cập và đăng nhập vào trang ID

MATBAO SUPPORT

by Binh Nguyen Thanh
MATBAO SUPPORT
MATBAO SUPPORT
MATBAO SUPPORT

What is it about?

MATBAO là ứng dụng giúp cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão có thể tiếp cận, tương tác nhanh chóng đến các đội ngũ hỗ trợ mà không cần truy cập và đăng nhập vào trang ID.MATBAO.NET hoặc liên hệ tổng đài 19001830.

MATBAO SUPPORT

App Details

Version
1.0.3
Rating
NA
Size
25Mb
Genre
Business
Last updated
April 22, 2021
Release date
February 3, 2021
More info

App Screenshots

MATBAO SUPPORT screenshot-0
MATBAO SUPPORT screenshot-1
MATBAO SUPPORT screenshot-2
MATBAO SUPPORT screenshot-3
MATBAO SUPPORT screenshot-4

App Store Description

MATBAO là ứng dụng giúp cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão có thể tiếp cận, tương tác nhanh chóng đến các đội ngũ hỗ trợ mà không cần truy cập và đăng nhập vào trang ID.MATBAO.NET hoặc liên hệ tổng đài 19001830.
Thông qua ứng dụng này, khách hàng khi gửi yêu cầu đến Mắt Bão đã được xác minh đúng chủ thể dịch vụ, do đó rút ngắn các bước xác minh đối với những trường hợp cần xác minh, bảo mật.

Các tính năng của ứng dụng:
- Gửi yêu cầu hỗ trợ theo đúng dịch vụ của khách hàng.
- Xem trả lời và phản hồi yêu cầu.
- Đánh giá chất lượng yêu cầu.
- Xem thông báo mới nhất từ Mắt Bão.

Để bắt đầu, hãy làm như sau:
- Mở ứng dụng MATBAO đã được cài đặt trên thiết bị.
- Đăng nhập một lần đầu tiên bằng tài khoản khách hàng của bạn. Ví dụ: MBXXXXXX
Lưu ý: Bạn có thể tìm lại mật khẩu ngay trên giao diện đăng nhập của ứng dụng này, ngay lập tức mật khẩu mới sẽ được gửi đến cho bạn qua địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão.

Thông báo quyền:
Khi gửi yêu cầu từ ứng dụng MATBAO, một số yêu cầu chúng tôi cần số điện thoại để kỹ thuật có thể liên lạc trao đổi trực tiếp đến khách hàng nhằm làm rõ thông tin để hỗ trợ nhanh chóng, hoặc một số yêu cầu cần đính kèm tệp hình ảnh, ... do đó rất có thể ứng dụng sẽ yêu cầu cấp quyền truy xuất hình ảnh, số điện thoại, tệp trên thiết bị.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.