You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
mFi=Po AJPES

Slovenian description:

Slovenian description:

mFi=Po AJPES

by Mojdenar IT, informacijske tehnologije, d.o.o.
mFi=Po AJPES
mFi=Po AJPES
mFi=Po AJPES

What is it about?

Slovenian description:

mFi=Po AJPES

App Details

Version
1.1.1
Rating
NA
Size
1Mb
Genre
Business Finance
Last updated
January 24, 2014
Release date
September 27, 2013
More info

App Screenshots

mFi=Po AJPES screenshot-0
mFi=Po AJPES screenshot-1
mFi=Po AJPES screenshot-2
mFi=Po AJPES screenshot-3

App Store Description

Slovenian description:
mFi-Po AJPES – ključne informacije o poslovnih subjektih na vašem pametnem telefonu; BREZPLAČNO.

Aplikacija mFi-PO AJPES omogoča brezplačen prikaz najpomembnejših javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (ePRS) ter najpomembnejših finančnih kazalcev in grafičnih kazalnikov sprememb na podlagi letnih računovodskih poročil (JOLP) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge. Kazalniki sprememb le-te prikazujejo glede na predhodno leto ter gibanje v zadnjih petih letih. Na njihovi podlagi boste lažje sprejeli odločitev, ali potrebujete bonitetno oceno S.BON AJPES, ki izkazuje kreditno ali plačilno tveganje vašega sedanjega ali bodočega poslovnega partnerja. Bonitetno oceno lahko enostavno naročite prek spletnega portala (eS.BON).

Za ostale poslovne subjekte so na voljo podatki iz Poslovnega registra Slovenije.

Podatki mFi-PO AJPES, ki se med letom spreminjajo, se dnevno osvežujejo.


English description:
The mFi-Po AJPES - key business information on Slovenian companies on your smartphone, FREE OF CHARGE.

Access publicly available data from the Slovenian Business Register (ePRS) and most important financial indicators and ratios from the up-to date annual financial reports (JOLP) for companies, sole proprietors and cooperatives. Graphic inserts for each indicator show changes compared to the previous year values and five year trend. This basic data for each business entity will help you to decide whether you need a credit rating S.BON AJPES, showing credit or default risk of your current or prospective business partner. Credit rating can easily be ordered via the web portal (eS.BON).

For other business entities, data from the Slovenian Business Register are also available.

mFi-Po AJPES data which vary during the year are daily updated.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.