You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
My gmobile

Жи-Мобайл ХХК-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авч, гар утаснаасаа үйлчилгээгээ удирдах боломжтой

Жи-Мобайл ХХК-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авч, гар утаснаасаа үйлчилгээгээ удирдах боломжтой

My gmobile

by G-Mobile LLC
My gmobile
My gmobile
My gmobile

What is it about?

Жи-Мобайл ХХК-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авч, гар утаснаасаа үйлчилгээгээ удирдах боломжтой.

My gmobile

App Details

Version
1.0.44
Rating
(6)
Size
31Mb
Genre
Productivity Utilities
Last updated
December 13, 2018
Release date
June 2, 2016
More info

App Screenshots

My gmobile screenshot-0
My gmobile screenshot-1
My gmobile screenshot-2
My gmobile screenshot-3

App Store Description

Жи-Мобайл ХХК-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авч, гар утаснаасаа үйлчилгээгээ удирдах боломжтой.

Жи-Мобайлын хэрэглэгч та энэхүү аппликейшнийг ашиглан хаана ч, хэзээ ч өөрийн үйлчилгээг удирдаж, худалдан авалт хийхээс гадна бүх төрлийн мэдээлэл авах боломжтой юм.
Аппликейшн ашиглахын тулд таны гар утас интернет холболттой байх шаардлагатай.
Үйлчилгээний боломжууд:

• Яриа, мессеж, дата хэрэглээгээ хянах
• Нэгж, дата багц худалдан авах
• Өөрийн болон бусад хэрэглэгчийн дараа төлбөрт үйлчилгээний төлбөр төлөх
• Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид багцаа солих
• Дуудлага хадгалах үйлчилгээ идэвхижүүлэх
• ДоРеМи үйлчилгээнээс дуу сонгож, дуудлагын аяа тохируулах
• Тусч мессеж үйлчилгээг ашиглах
• Нэмэлт үйлчилгээ идэвхижүүлэх, цуцлах
• Гар утас, төхөөрөмж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл авах
• Сүлжээний хамрах хүрээ, үйлчилгээний төвийн байршил, холбоо барих хаяг харах зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.