You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
OnTimely-Oslo, RuterReise

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

OnTimely-Oslo, RuterReise

by VizTrend Ltd.
OnTimely-Oslo, RuterReise
OnTimely-Oslo, RuterReise
OnTimely-Oslo, RuterReise
$2.99 in the App Store

What is it about?

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

OnTimely-Oslo, RuterReise

App Details

Version
1.2
Rating
NA
Size
7Mb
Genre
Navigation Travel
Last updated
January 3, 2018
Release date
June 8, 2014
More info

App Screenshots

OnTimely-Oslo, RuterReise screenshot-0
OnTimely-Oslo, RuterReise screenshot-1
OnTimely-Oslo, RuterReise screenshot-2
OnTimely-Oslo, RuterReise screenshot-3
OnTimely-Oslo, RuterReise screenshot-4

App Store Description

OnTimely is journey planning service for users of public transport in Oslo & Akershus region

You can search for information on timetables and routes in several ways:
* Journey Planner
* Timetable search
* Timetables at bus stops
* Bookmarks and History

OnTimely not only help you to reach your destination on time but keeps complete log of the distance you traveled.

Other Features
* Find nearby bus stops on Map
* History
* Bookmarks
* Reminders

Means of transport

Ontimely-Oslo using API provided by ruter.no. We are search timetables of following means of transport in Oslo and Akershus region.

* Metro
* Tram
* Bus
* Train (NSB)
* Ferry

OnTimely er reiseplanlegging tjeneste for brukere av offentlig transport i Oslo og Akershus

Du kan søke etter informasjon om rutetider og ruter på flere måter:
Journey Planner
* Rutetider søk
* Rutetider på bussholdeplasser
* bokmerker og

OnTimely-Oslo hjelper deg ikke bare med å nå dine mål på tid, men holder komplett logg av distansen du har

Andre funksjoner
* Finn nærliggende bussholdeplasser i kart
* Historie
* Bokmerker
* Påminnelser

Transportmidler

Ontimely-Oslo ved hjelp av API levert av ruter.no. Vi er søkerutetider av følgende transportmidler i Oslo og Akershus-regionen.

* T-bane
* Trikk
* Buss
* Tog (NSB)
* Ferge