You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Orkiestrownik

Orkiestrownik to nowoczesny przewodnik po muzyce klasycznej w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej

Orkiestrownik to nowoczesny przewodnik po muzyce klasycznej w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej

Orkiestrownik

by Instytut Muzyki i Tańca
Orkiestrownik
Orkiestrownik

What is it about?

Orkiestrownik to nowoczesny przewodnik po muzyce klasycznej w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej. Krok po kroku wprowadza w świat orkiestry, pokazuje instrumentarium, muzyków, dyrygenta, próbę i koncert. Najważniejszą częścią Orkiestrownika jest „Wirtualna orkiestra”, której rdzeń tworzy wielokanałowe nagranie Bolera Maurice’a Ravela, porywającego i znanego wszystkim utworu, w którym wszystkie instrumenty orkiestry mogą zalśnić pełnym blaskiem. Dzięki aplikacji można śledzić takt po takcie cały utwór, zarówno w widoku dynamicznej partytury, jak i graficznego schematu czy migającej mapy instrumentów. Można oglądnąć grę orkiestry i symultanicznie – pracę dyrygenta. Jednym kliknięciem można posłuchać dowolnie wybranego instrumentu i zobaczyć, jak muzyk na nim gra. Lub jak długo czeka, aż nadejdzie ten właściwy moment…

App Details

Version
1.8.0
Rating
NA
Size
92Mb
Genre
Education Music
Last updated
March 28, 2019
Release date
September 12, 2016
More info

App Screenshots

Orkiestrownik screenshot-0
Orkiestrownik screenshot-1
Orkiestrownik screenshot-2
Orkiestrownik screenshot-3
Orkiestrownik screenshot-4

App Store Description

Orkiestrownik to nowoczesny przewodnik po muzyce klasycznej w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej. Krok po kroku wprowadza w świat orkiestry, pokazuje instrumentarium, muzyków, dyrygenta, próbę i koncert. Najważniejszą częścią Orkiestrownika jest „Wirtualna orkiestra”, której rdzeń tworzy wielokanałowe nagranie Bolera Maurice’a Ravela, porywającego i znanego wszystkim utworu, w którym wszystkie instrumenty orkiestry mogą zalśnić pełnym blaskiem. Dzięki aplikacji można śledzić takt po takcie cały utwór, zarówno w widoku dynamicznej partytury, jak i graficznego schematu czy migającej mapy instrumentów. Można oglądnąć grę orkiestry i symultanicznie – pracę dyrygenta. Jednym kliknięciem można posłuchać dowolnie wybranego instrumentu i zobaczyć, jak muzyk na nim gra. Lub jak długo czeka, aż nadejdzie ten właściwy moment…

O każdym instrumencie współczesnej, dużej, symfonicznej orkiestry można dowiedzieć się więcej poprzez filmy i teksty. W aplikacji dostępnych jest 25 wizytówek od skrzypiec poprzez trąbkę do harfy i werbla. Muzycy znakomitej orkiestry Sinfonia Varsovia opowiadają o pracy, pasji, blaskach i cieniach zawodu artysty.

Oddzielne zakładki poświęcone są dyrygentowi, próbie oraz koncertowi. W roli przewodnika występuje niezastąpiony, barwny i dynamiczny maestro Jerzy Maksymiuk. Wyjaśnia jaka jest rola dyrygenta, czemu służy próba i jak zbudowana jest orkiestra. W aplikacji zamieszczony jest także zabawny film etykiecie w filharmonii, quiz z nagrodami i biblioteka nagrań, zachęcająca do posłuchania kompozycji Beethovena, Bartóka i Dębskiego.

Producentami aplikacji są: Instytut Muzyki i Tańca (IMiT), Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA). Producentem wykonawczym jest Netigen Kluzowicz sp. j. Aplikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[Aplikacja jest dostępna wyłącznie w języku polskim]The “Orkiestrownik” orchestra guide is an innovative guide to classical music in the form of a free mobile application. A step-by-step introduction to the world of the orchestra, the application shows its instruments, musicians, the conductor, a rehearsal and a concert. The bulk of the guide is formed by the “Virtual orchestra” section, whose core is composed of a multi-channel recording of Maurice Ravel’s Bolero—a ravishing and popular piece which allows each orchestra instrument a moment in the spotlight. The application enables users to follow the composition bar by bar, either as a dynamic score or a graphic layout and a shining map of instruments. One may simultaneously watch the orchestra perform and follow the work of its conductor. A single click allows users to listen to a selected instrument and see how it is played by musicians. Or find out how long they wait for their big moment…

Each instrument of the modern symphony orchestra is featured in films and texts. The application contains 25 showcases, from the violin through the trumpet, the harp, and the snare drum. “Orkiestrownik” also features musicians of the exquisite Sinfonia Varsovia who talk about their work, passion, and the pros and cons of an artistic career.

The application also includes bookmarks covering the conductor, a rehearsal and a concert. Users are guided by the irreplaceable, colorful and dynamic maestro Jerzy Maksymiuk, who explains the role of the conductor, the reasons behind rehearsals, and the structure of the orchestra. Also featured in the application is a funny film about philharmonic hall etiquette, a quiz with prizes, and a library of recordings which encourages users to listen to compositions by Beethoven, Bartók and Dębski.

The application was produced by the Institute of Music and Dance (IMiT), the National Audiovisual Institute (NInA). Executive producers: Netigen Kluzowicz sp. j. Financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

The application is only available in Polish.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.