You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Oxford English-Mongolian

The world’s leading English-Mongolian dictionary

The world’s leading English-Mongolian dictionary

Oxford English-Mongolian

by Monsudar
Oxford English-Mongolian
Oxford English-Mongolian
Oxford English-Mongolian

What is it about?

The world’s leading English-Mongolian dictionary. This Oxford Monsudar English-Mongolian dictionary offers the most reliable translation of actively used professional and everyday use words that meets international dictionary standards and user requirements.

Oxford English-Mongolian

App Details

Version
1.0
Rating
(2)
Size
321Mb
Genre
Reference Education
Last updated
March 18, 2018
Release date
March 18, 2018
More info

App Screenshots

Oxford English-Mongolian screenshot-0
Oxford English-Mongolian screenshot-1
Oxford English-Mongolian screenshot-2
Oxford English-Mongolian screenshot-3
Oxford English-Mongolian screenshot-4

App Store Description

The world’s leading English-Mongolian dictionary. This Oxford Monsudar English-Mongolian dictionary offers the most reliable translation of actively used professional and everyday use words that meets international dictionary standards and user requirements.


Content:

Over 90,000 words and phrases, and 135,000 translations

Idioms, phrasal verbs, and word combinations under key words

Notes on usage, clarifying points of grammatical or semantic difficulty

Detailed coverage of the latest vocabulary, including business, specialist, and computing terminology

Over 70 example letters


This electronic version:

Features a user friendly simple function

Can be used without internet connection

Opens two windows on an iPad, the left window for the headword you searched and the right window for the headword, example and translation.

Has abbreviation and legend keys necessary to use this dictionary

Allows users to mark and save words and browse previously searched words in the History section.


Copyright

Copyright © Oxford-Monsudar English-Mongolian Dictionary

Oxford University Press and Monsudar Publishing LLC, 2006, 2016.

Under license from Oxford University Press.

Дэлхийн хамгийн нэр хүнд бүхий англи-монгол толь бичиг. Энэхүү Оксфорд Монсудар англи-монгол толь бичиг нь олон улсын тользүйн стандарт болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн бүтээл юм.

Агуулга:

90,000 гаруй үг хэллэг, тэдгээрт хамаарах өвөрмөц хэлц, үйл үгийн нийлэмж үгсийг агуулсан ба 135,000 гаруй орчуулгатай

Англи толгой үг тус бүрийн аудио дуудлагыг (Англи хүний уншсанаар) багтаасан

Ажил хэрэг, мэргэжлийн болоод өдөр тутмын үг хэллэгийг оролцуулсан идэвхтэй хэрэглээний үгийн сантай

Хэлзүйн болон мэргэжлийн салбар заалтыг тодорхойлсон хэрэглээний тэмдэглээтэй

Хавсралт хэсэгт дүрмийн бус үйл үгийн хувирал болон 70 гаруй захидлын загварыг оруулсан


Энэхүү электрон хувилбар нь:

Энгийн функцтай тул хэрэглэхэд хялбар

Интернэтгүй орчинд ашиглах боломжтой

iPad дээр 2 цонхтой харагдах бөгөөд зүүн талд нь таны хайх толгой үг, баруун талд нь толгой үг, жишээ болон орчуулга байхаар байршуулсан

Энэхүү толийг ашиглахад хэрэг болохуйц товчилсон үг, тэмдэгтийн түлхүүртэй

Мөн үгийг тэмдэглэж хадгалах, өмнө нь тольдсон үгсээ Түүх хэсгээс дахин үзэх боломжтой

Copyright:

Зохиогчийн эрх © Оксфорд-Монсудар Англи-Монгол толь бичиг

Оксфордын Их Сургуулийн Хэвлэлийн газар ба Монсудар хэвлэлийн газар 2006, 2016.

Оксфордын Их Сургуулийн Хэвлэлийн газрын албан ёсны зөвшөөрөлтэй.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.