You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Paired!

Addictive game to challenge your focus and quick decision making

Addictive game to challenge your focus and quick decision making

Paired!

by mayabella s.r.o.
Paired!
Paired!
Paired!

What is it about?

Addictive game to challenge your focus and quick decision making. Your goal is to fill different tasks based on showed shapes combination.

Paired!

App Details

Version
2.3
Rating
NA
Size
190Mb
Genre
Arcade Action
Last updated
April 17, 2017
Release date
October 3, 2016
More info

App Screenshots

Paired! screenshot-0
Paired! screenshot-1
Paired! screenshot-2
Paired! screenshot-3
Paired! screenshot-4

App Store Description

Addictive game to challenge your focus and quick decision making. Your goal is to fill different tasks based on showed shapes combination.
Play this interesting and beneficial game on iPhone, iPad and soon also on other Apple devices.

How to play?

Game
The principle of the game is to hit in two or three lines colorful geometric shapes by the template and get points for the task.

Extra points
You can also get points by hitting different shapes of the same color or the same shapes of the same color.

Hits
To fulfill the task you have magazine with five hits. After each bad shot, you will lose one bullet but if they accomplish the task, so you fill the magazine. If you empty the magazine, so the game is over. Magazine can be filled also by running ads in Pause mode of the game.

Coins
For each hitting of the same color or same shape and color you get coins. These coins can be exchanged for a Joker who randomly replace the object on the template.

Joker
The joker is universal and replaces the shape and color at that row and so makes it easier to accomplish the task. In two lines will replace the one position and in three lines maximum of two positions. Click on the joker under coins and use the joker. Joker has a value of 150 coins.

And why is the game beneficial?! By playing this game you can improve your reflexes, concentration and memory.

What is…
color - different shapes with same color
color+shapes - the same shapes with the same color
Pairs - templates that you have to hit
Bingo - Pair + shape-color

- Hit the same color, the same color+shapes and the Pairs (task)
- Collect coins and use joker
- Beat your friends
- Compare your score and achievements on Game Center
- Play many number of levels
- Train your brain and concentration
- Have FUN

Thanks for downloading and playing this GAME

************
Návyková hra, ktorá vyzve Vašu pozornosť a rýchle rozhodovanie. Vaším cieľom je splniť rôzne úlohy podľa zobrazenej kombinácii farebných tvarov.
Zahraj si túto zaujímavú a prospešnú hru na iPhone, iPade a čoskoro aj na ostatných Apple zariadeniach.

Ako hrať?

Hra
Princípom hry je zasiahnuť v dvoch alebo v troch riadkoch farebné geometrické útvary podľa predlohy a získať body za splnenie úlohy. Jednotlivé riadky sa pohybujú rôznou rýchlostou a rôznym smerom.

Extra body
Body môžete získať aj za zasiahnutie rôznych tvarov rovnakej farby alebo rovnakých tvarov v rovnakej farbe.

Strely
Na splnenie úloh máte k dispozícii zásobník s piatimi strelami. Po každej neúspešnej strele prídete o jeden náboj ale v prípade, že splníte úlohu, tak sa Vám zásobník naplní. Ak sa Vám zásobník vyprázdni, tak sa hra končí. Zásobník si môžete naplniť aj pomocou spustenia reklamy pri pauznutí hry.

Mince
Za každé zasiahnutie rovnakej farby alebo rovnakého tvaru a farby získate mince. Tieto mince môžete zameniť za žolíka, ktorý náhodne nahradí objekt na predlohe.

Žolík
Žolík je univerzálny a nahrádza tvar a farbu v danom riadku a tým Vám zjednoduší splnenie úlohy. V dvoch riadkoch nahradí jednu pozíciu a v troch riadkoch maximálne dve pozície. Ak chceš použiť žolíka tak klikni na ikonku pod mincami. Žolík má hodnotu 150 mincí.

A prečo prospešná hra?! Hraním tejto hry si môžete vylepšiť postreh, koncentráciu a pamäť.

Čo je…
color - rôzne tvary s rovnakou farbou
color+shape - rovnaké tvary s rovnakou farbou
Pairs - predloha, ktorú musíte trafiť
Bingo - Pair + shape-color

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.