You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
PBZ mobilno bankarstvo

[HR]

[HR]

PBZ mobilno bankarstvo

by Privredna banka Zagreb d.d.
PBZ mobilno bankarstvo
PBZ mobilno bankarstvo
PBZ mobilno bankarstvo
Apple Watch
PBZ mobilno bankarstvo Apple Watch App
PBZ mobilno bankarstvo Offers Apple Watch App
Check the details on WatchAware

What is it about?

[HR]

PBZ mobilno bankarstvo

App Details

Version
4.1.194
Rating
(21)
Size
189Mb
Genre
Finance
Last updated
January 28, 2019
Release date
November 24, 2017
More info
PBZ mobilno bankarstvo siri commands

PBZ mobilno bankarstvo supports Siri commands

Pay to Michael 10 euros.
Pay to Michael 10 euros.
Pay to Michael 10 euros.
Pay to Michael 10 euros.

App Screenshots

PBZ mobilno bankarstvo screenshot-0
PBZ mobilno bankarstvo screenshot-1
PBZ mobilno bankarstvo screenshot-2
PBZ mobilno bankarstvo screenshot-3
PBZ mobilno bankarstvo screenshot-4

App Store Description

[HR]

Uz PBZ mobilno bankarstvo jednostavno i sigurno upravljajte svojim financijama.
Otkrijte još naprednije i jednostavnije bankarstvo uz brojne mogućnosti personalizacije aplikacije. Brzo pristupajte svojim računima, karticama, štednji, plaćanjima i kreditima – u svako doba dana i bez obzira na to gdje se nalazite. Pregled lokacija PBZ bankomata i poslovnica te kontakti Banke dostupni su svima, bez potrebe ugovaranja aplikacije.
PBZ mobilno bankarstvo dostupno je i na Apple Watch uređajima!
BRZ I JEDNOSTAVAN PRISTUP
• ugovorite aplikaciju preko PBZ internetskog bankarstva ili u bilo kojoj PBZ poslovnici
• aktivirajte aplikaciju unosom registracijskog koda ili skeniranjem QR koda koji ste dobili u poslovnici
• odaberite PIN i koristite otisak prsta za brzu prijavu i autorizaciju transakcija
JEDNA APLIKACIJA ZA SVAKODNEVNO UPRAVLJANJE FINANCIJAMA
• brz i grafički napredan prikaz stanja vaših financija
• push notifikacije za lakše praćenje vaših transakcija
• odaberite TOP 5 prečaca za najčešće korištene funkcionalnosti
• provjerite stanje odabranog računa bez prijave u mobilnu aplikaciju
• autorizirajte transakcije otiskom prsta
• uplaćujte odabranim primateljima bez dodatne autorizacije
• uz #withPAY prebacite sredstva primatelju iz #withPAY zajednice koristeći njegove podatke za kontakt iz imenika svog mobilnog uređaja
• skenirajte ili slikajte uplatnice i plaćajte ih online
• ugovorite #withSAVE štednju online
• uz #withSIGN kvalificirani elektronički potpis ugovarajte proizvode i usluge online
• pronađite najbliži bankomat ili poslovnicu
Funkcionalnost Otisak prsta moguća je za mobilni uređaj koji podržava ovu funkcionalnost.
JOŠ VEĆA SIGURNOST
Korištenje aplikacije PBZ mobilno bankarstvo u potpunosti je sigurno. Aplikacija PBZ mobilno bankarstvo koristi se s pomoću PIN-a koji zna samo korisnik pa u slučaju krađe ili gubitka mobilnog uređaja ne može doći do zloupotrebe. Svi podatci vezani uz račune i PIN ne pohranjuju se na mobilni uređaj, čime je zajamčena apsolutna tajnost podataka. Nakon tri uzastopna unosa pogrešnog PIN-a, aplikacija postaje neaktivna, čime je dodatno osigurana od neželjenog pristupa.
Preuzmite aplikaciju odmah!

Jednostavnije bankarstvo #withPBZ


[EN]

With the PBZ Mobile banking app you can manage your finances in a safe and easy way. Discover more advanced and easier banking with numerous app personalization options.
Get access to your accounts, bank cards, savings, payments and loans fast, anytime, anywhere. The PBZ ATM and branch office locations and the Bank contact information is available to everyone, even if you don’t contract the app.
PBZ mobile banking is also available on Apple Watch!
A SINGLE APP FOR DAILY FINANCIAL MANAGEMENT
• fast and graphically advanced view of your finances
• push notifications for easier tracking of your transactions
• select your TOP 5 shortcuts for the most used features
• check the balance of the selected account without signing in to the mobile app
• authorize transactions with your fingerprint
• make payments to selected recipients without additional authorization
• transfer funds with #withPAY to the recipient from the #withPAY community using his or her contact information from your phonebook
• scan or take a photo of the payment slip and pay it online
• sign up for #withSAVE savings online
You can use the Fingerprint to access and use your mobile app if your mobile device supports this feature.
EVEN MORE SECURITY
Using the PBZ mobile banking app is completely safe. The PBZ mobile banking app is used with a PIN which is known only to the user, and in case of theft or loss of mobile device, there cannot be any abuse. No information related to accounts or PINs is stored on the mobile device, which ensures absolute confidentiality of the information. After 3 consecutive incorrect PIN entries, the app becomes inactive, providing additional protection against unwanted access.
Download the app now!

Banking made easy #withPBZ.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.