You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Pierwiastki - Edukacja

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Pierwiastki - Edukacja

by Wydawnictwo Naukowe PWN & RosMedia
Pierwiastki - Edukacja
Pierwiastki - Edukacja
Pierwiastki - Edukacja

What is it about?

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Pierwiastki - Edukacja

App Details

Version
1.3
Rating
NA
Size
9Mb
Genre
Education Reference
Last updated
September 28, 2017
Release date
March 29, 2011
More info

App Screenshots

Pierwiastki - Edukacja screenshot-0
Pierwiastki - Edukacja screenshot-1
Pierwiastki - Edukacja screenshot-2
Pierwiastki - Edukacja screenshot-3
Pierwiastki - Edukacja screenshot-4

App Store Description

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Aplikacja Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych

Aplikacja umożliwia przeglądanie 114 pierwiastków chemicznych rozmieszczonych w układzie okresowym pierwiastków w dwóch trybach: trybie oglądania całej tablicy oraz w trybie podglądu pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy również możliwość wyszukiwania pierwiastków wg nazwy lub przeglądania ich alfabetycznej listy.

* Tryb oglądania całej tablicy.

W tym stanie mamy możliwość przybliżania oraz oddalania układu okresowego pierwiastków. Na pojedynczych komórkach układu okresowego widoczne są symbole pierwiastków oraz ich liczba atomowa. Kolor tła pojedynczej komórki jest zależny od wartości parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy możliwość ustawienia skali kolorystycznej wg następujących parametrów:

- Liczba atomowa,
- Masa atomowa,
- Liczba trwałych izotopów,
- Liczba znanych izotopów,
- Elektroujemność (wg Paulina),
- Energia jonizacji (kJ/mol),
- Gęstość,
- Temperatura topnienia (C),
- Temperatura wrzenia (C),
- Zawartość w skorupie ziemskiej (%),
- Obfitość kosmiczna.

* Tryb podglądu pojedynczego pierwiastka.

Dla każdego pierwiastka mamy możliwość sprawdzenia jeszcze innych danych (niż wypisano powyżej), takich jak: nazwa polska, nazwa łacińska, wartościowość, stopień utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres półtrwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skróconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci.

* Tryb gry.

Celem zabawy jest ułożenie kompletnego układu okresowego pierwiastków na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej energii). Wylosowaną tabliczkę pierwiastka należy umieścić w odpowiednim miejscu układu okresowego. Jeżeli użytkownik wskaże je poprawnie, tabliczka ‘wskakuje’ na swoje miejsce, jeżeli nie - to zostaje wylosowana następna tabliczka pierwiastka.

Wszystkie pierwiastki podzielone są na kilka grup o różnym stopniu trudności. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa się w ramach grupy o najniższym stopniu trudności, która posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry.

Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miarę wzrostu liczby atomowej następuje stopniowe zapełnianie powłok elektronowych atomów; rozpoczęciu się nowego okresu odpowiada więc zapoczątkowanie zapełniania elektronami nowej powłoki.

Elementy aplikacji:
- Układ okresowy pierwiastków w postaci tablicy.
- Przełącznik wartości używanej do kolorowania tablicy.
- Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartości.
- Karta prezentująca parametry wybranego pierwiastka.
- Tekstowy opis pierwiastka.
- Mechanizm umożliwiający odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.