You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
ProCall

ProCall cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại và tin nhắn bảo mật, an toàn với một ứng dụng dễ cài đặt, quản lý và sử dụng

ProCall cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại và tin nhắn bảo mật, an toàn với một ứng dụng dễ cài đặt, quản lý và sử dụng

ProCall

by VNPT Media Corporation
ProCall
ProCall
ProCall

What is it about?

ProCall cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại và tin nhắn bảo mật, an toàn với một ứng dụng dễ cài đặt, quản lý và sử dụng. Với ProCall, liên tục thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn qua các loại thiết bị, mạng (bao gồm LTE, Wi-Fi và 4G, 3G) và các hệ điều hành. Hiệu suất và chất lượng ProCall vượt xa các giải pháp truyền thông an toàn khác, cung cấp hiệu năng và chất lượng so với các cuộc gọi di động và tin nhắn văn bản thông thường.

ProCall

App Details

Version
1.0.2
Rating
NA
Size
66Mb
Genre
Utilities Social Networking
Last updated
March 28, 2019
Release date
May 18, 2017
More info

App Screenshots

ProCall screenshot-0
ProCall screenshot-1
ProCall screenshot-2
ProCall screenshot-3

App Store Description

ProCall cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại và tin nhắn bảo mật, an toàn với một ứng dụng dễ cài đặt, quản lý và sử dụng. Với ProCall, liên tục thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn qua các loại thiết bị, mạng (bao gồm LTE, Wi-Fi và 4G, 3G) và các hệ điều hành. Hiệu suất và chất lượng ProCall vượt xa các giải pháp truyền thông an toàn khác, cung cấp hiệu năng và chất lượng so với các cuộc gọi di động và tin nhắn văn bản thông thường.

Ứng dụng ProCall được thiết kế thân thiện với người sử dụng bao gồm danh sách địa chỉ liên hệ được điền trước, quen thuộc, tin nhắn văn bản trực quan, các số thường gọi.

Mã hóa được cấp bằng sáng chế của KoolSpan cung cấp các cuộc gọi an toàn và tin nhắn văn bản của ProCall đảm bảo không ai khác ngoài người khởi xướng và người nhận có thể truy cập vào cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.