You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Pruzi korak

„Pruži korak“ je društveno odgovorna aplikacija za mobilne telefone koja svima pruža priliku da radeći nešto dobro za sebe doprinose i opštem dobru

„Pruži korak“ je društveno odgovorna aplikacija za mobilne telefone koja svima pruža priliku da radeći nešto dobro za sebe doprinose i opštem dobru

Pruzi korak

by Bogdan Stevanovic
Pruzi korak
Pruzi korak
Pruzi korak

What is it about?

„Pruži korak“ je društveno odgovorna aplikacija za mobilne telefone koja svima pruža priliku da radeći nešto dobro za sebe doprinose i opštem dobru.

Pruzi korak

App Details

Version
1.0.3
Rating
(201)
Size
43Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
November 8, 2019
Release date
September 14, 2019
More info

App Screenshots

Pruzi korak screenshot-0
Pruzi korak screenshot-1
Pruzi korak screenshot-2
Pruzi korak screenshot-3
Pruzi korak screenshot-4

App Store Description

„Pruži korak“ je društveno odgovorna aplikacija za mobilne telefone koja svima pruža priliku da radeći nešto dobro za sebe doprinose i opštem dobru.

Kada je budete instalirali, aplikacija će brojati vaše korake i preračunavati prepešačene metre u dinare.

1000m = 100din
2000m = 200din
7540m = 754din

Aplikaciju su donacijama podržale velike kompanije, mala i srednja preduzeća iz Srbije i koliko metara vi budete prepešačili - toliko će dinara oni donirati NURDOR-u.

Što više budemo pešačili - biće više novca za dečicu.

Pored humanitarnog karaktera, aplikacija ima za cilj da motiviše ljude na pešačenje a samim tim i zdraviji život i na očuvanje životne sredine smanjenjem emitovanja štetnih gasova iz prevoznih sredstava u atmosferu.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.