You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Recycling Heroes

Najnoviji poduhvat udruženja JCI Novi Sad u oblasti zaštite životne sredine jeste projekat „Heroji reciklaže“, koji je 2019

Najnoviji poduhvat udruženja JCI Novi Sad u oblasti zaštite životne sredine jeste projekat „Heroji reciklaže“, koji je 2019

Recycling Heroes

by Byteout
Recycling Heroes
Recycling Heroes
Recycling Heroes

What is it about?

Najnoviji poduhvat udruženja JCI Novi Sad u oblasti zaštite životne sredine jeste projekat „Heroji reciklaže“, koji je 2019. godine na konkursu „Zamisli sve“ podržan od strane Telenor fondacije.

Recycling Heroes

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
35Mb
Genre
Utilities
Last updated
December 11, 2020
Release date
December 11, 2020
More info

App Screenshots

Recycling Heroes screenshot-0
Recycling Heroes screenshot-1
Recycling Heroes screenshot-2
Recycling Heroes screenshot-3

App Store Description

Najnoviji poduhvat udruženja JCI Novi Sad u oblasti zaštite životne sredine jeste projekat „Heroji reciklaže“, koji je 2019. godine na konkursu „Zamisli sve“ podržan od strane Telenor fondacije.

U današnje vreme, kada svoje živote, hobije i slobodno vreme organizujemo uz pomoć pametnih telefona, mobilna aplikacija predstavlja savremeno rešenje koje može da animira građane i da im približi značaj aktivnosti sakupljanja i separacije sekundarnih sirovina. Dakle, ovaj projekat teži da postane efikasno ekološko rešenje kojim će se povećati procenat količine otpada koji završava u procesu reciklaže, i to povezivanjem uličnih sakupljača sekundarnih sirovina ostalih i građana na teritoriji Novog Sada koji vrše primarnu separaciju otpada u svojim domovima/udruženjima/preduzećima/školama, putem mobilne aplikacije „Heroji reciklaže“.

Zamisao je da aplikacija, koju razvija IT kompanija Byteout Software doo Beograd, omogućava registrovanje korisnika i ponudu „paketa“ razvrstanog otpada u kategorijama: 1) PET ambalaža, 2) karton/papir i 3) metal/aluminijum, zatim povezivanje korisnika i sakupljača i pravovremenu primopredaju. Ono što je karakteristično i poželjno da se ostvari u praksi jeste da se kao korisnici, preko fizičkog lica, osim pojedinaca mogu registrovati i skupštine stanara, restorani, kafići, firme.

Sa rastom broja korisnika aplikacije, njeno aktivno korišćenje direktno će da doprinosi uklanjanju otpada iz grada i povećanom obimu njegove reciklaže. Cilj je da se uspostavljanjem komunikacije ostvari saradnja između direktnih korisnika, i da se izvori sekundarnih sirovina učine fizički i pravno dostupnim za sakupljače. Namera je da novonastali odnosi doprinesu socijalnoj inkluziji, kako na teritoriji Novog Sada, tako i na drugim teritorijama gde se sa upotrebom aplikacije bude širila i jačala svest o mogućnostima pojedinačnog i zajedničkog doprinosa zaštiti našeg okruženja.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.