You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sổ tay bệnh lý - Cách sơ cứu

"Sổ Tay Bệnh Lý" – bách khoa toàn thư về các loại bệnh

"Sổ Tay Bệnh Lý" – bách khoa toàn thư về các loại bệnh

Sổ tay bệnh lý - Cách sơ cứu

by Ho Van Dai
Sổ tay bệnh lý - Cách sơ cứu
Sổ tay bệnh lý - Cách sơ cứu

What is it about?

"Sổ Tay Bệnh Lý" – bách khoa toàn thư về các loại bệnh.

Sổ tay bệnh lý - Cách sơ cứu

App Details

Version
2.0.1
Rating
NA
Size
33Mb
Genre
Medical Health & Fitness
Last updated
July 4, 2019
Release date
May 14, 2015
More info

App Store Description

"Sổ Tay Bệnh Lý" – bách khoa toàn thư về các loại bệnh.

Với kho dữ liệu phong phú, ứng dụng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết, nâng cao kiến thức cũng như tìm ra các phương pháp tốt để nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chức năng chính:
- Danh sách các loại bệnh: sẽ giúp các bạn có những cái nhìn tổng quan các kiến thức về sức khỏe cũng như các bệnh tật của con người.
- Cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về các loại bệnh như sau:
+ Định nghĩa
+ Các triệu chứng
+ Nguyên nhân
+ Yếu tố nguy cơ
+ Các biến chứng
+ Phương pháp điều trị và thuốc
+ Cách sinh hoạt và biện pháp khắc phục
+ Phòng chống

"Sổ Tay Bệnh Lý" - Ứng dụng hữu ích cho mọi nhà !

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.