You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sổ tiêm chủng

Nếu bạn chỉ sử dụng Sổ tiêm giấy để theo dõi cho con, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm một mũi tiêm hay có thể bỏ lỡ một mũi tiêm quan trọng nào đó

Nếu bạn chỉ sử dụng Sổ tiêm giấy để theo dõi cho con, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm một mũi tiêm hay có thể bỏ lỡ một mũi tiêm quan trọng nào đó

Sổ tiêm chủng

by DTS Group
Sổ tiêm chủng
Sổ tiêm chủng
Sổ tiêm chủng

What is it about?

Nếu bạn chỉ sử dụng Sổ tiêm giấy để theo dõi cho con, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm một mũi tiêm hay có thể bỏ lỡ một mũi tiêm quan trọng nào đó.

Sổ tiêm chủng

App Details

Version
1.1
Rating
(2)
Size
11Mb
Genre
Health & Fitness Medical
Last updated
July 13, 2015
Release date
June 30, 2015
More info

App Screenshots

Sổ tiêm chủng screenshot-0
Sổ tiêm chủng screenshot-1
Sổ tiêm chủng screenshot-2
Sổ tiêm chủng screenshot-3
Sổ tiêm chủng screenshot-4

App Store Description

Nếu bạn chỉ sử dụng Sổ tiêm giấy để theo dõi cho con, bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm một mũi tiêm hay có thể bỏ lỡ một mũi tiêm quan trọng nào đó.
Bạn không nhớ hiện tại đã tiêm cho con những mũi nào rồi, tháng này sẽ cần tiêm mũi nào tiếp theo?
Bạn bị mất sổ tiêm hoặc quên sổ tiêm khi đi tiêm chủng?
Bạn luôn bận rộn công việc, quên mất đã tới ngày tiêm cho con?
Bạn cần tìm hiểu thông tin về một loại vắc xin?
Với ứng dụng này bạn sẽ không còn lo lắng điều đó nữa.
Các tính năng của ứng dụng:
- Ghi lại nhật ký các mũi đã tiêm, tên vắc xin, ghi chú cho mũi tiêm.
- Đặt lịch tiêm cho mũi tiếp theo (ứng dụng tự động lên lịch tiêm mũi kế tiếp dựa theo lịch tiêm mũi đó).
- Xem lại thông tin chi tiết một mũi đã tiêm.
- Nhắc nhở sắp tới ngày tiêm mũi tiếp theo (cho phép tùy chọn nhắc trước bao lâu).
- Xem báo cáo tổng hợp tất cả các mũi tiêm ở 3 trạng thái: Đã tiêm, Sắp tiêm, Bỏ lỡ.
- Xem thông tin về vắc xin, lịch tiêm chủng.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.