You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
SeMe86 - Secure Messenger

Ứng dụng nhắn tin BẢO MẬT mã hóa đầu cuối với hệ thống quản lý khóa an toàn

Ứng dụng nhắn tin BẢO MẬT mã hóa đầu cuối với hệ thống quản lý khóa an toàn

SeMe86 - Secure Messenger

by SOCIAL NETWORK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
SeMe86 - Secure Messenger
SeMe86 - Secure Messenger
SeMe86 - Secure Messenger

What is it about?

Ứng dụng nhắn tin BẢO MẬT mã hóa đầu cuối với hệ thống quản lý khóa an toàn.

SeMe86 - Secure Messenger

App Details

Version
1.0.3
Rating
NA
Size
212Mb
Genre
Social Networking
Last updated
May 5, 2021
Release date
April 7, 2021
More info

App Screenshots

SeMe86 - Secure Messenger screenshot-0
SeMe86 - Secure Messenger screenshot-1
SeMe86 - Secure Messenger screenshot-2
SeMe86 - Secure Messenger screenshot-3

App Store Description

Ứng dụng nhắn tin BẢO MẬT mã hóa đầu cuối với hệ thống quản lý khóa an toàn.

- Tin nhắn bảo mật mã hoá đầu cuối. Chỉ người nhận có sở hữu đúng khoá bí mật mới giải mã để đọc được tin. Không ai có thể xâm phạm đọc trộm tin nhắn của bạn từ xa, không sợ hack mật khẩu bởi người dùng trên mạng.
- Bạn không cần đăng ký tài khoản theo cách truyền thống, chỉ cần tạo khóa và yên tâm chat với bạn bè một cách an toàn.
- GỌI ĐIỆN, GỌI VIDEO miễn phí qua Internet.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.