You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
SFI Digital

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren

SFI Digital

by Bixma AB
SFI Digital
SFI Digital
SFI Digital

What is it about?

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren. Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel.

SFI Digital

App Details

Version
0.2
Rating
NA
Size
418Mb
Genre
Education
Last updated
May 14, 2018
Release date
March 5, 2018
More info

App Store Description

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren. Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel.
DigitalMcenter AB har utvecklat ett verktyg som underlättar för studenter att lära sig snabbt det svenska språket.

Verktyget riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Verktyget riktar sig även till nyanlända studenter.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.