You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Similac Mom

Mô tả ứng dụng

Mô tả ứng dụng

Similac Mom

by Abbott
Similac Mom
Similac Mom
Similac Mom

What is it about?

Mô tả ứng dụng

Similac Mom

App Details

Version
1.5
Rating
(5)
Size
3Mb
Genre
Health & Fitness Medical
Last updated
August 7, 2016
Release date
November 12, 2010
More info

App Screenshots

Similac Mom screenshot-0
Similac Mom screenshot-1
Similac Mom screenshot-2
Similac Mom screenshot-3
Similac Mom screenshot-4

App Store Description

Mô tả ứng dụng

Ứng dụng Similac Mom là nguồn tài nguyên Việt tốt nhất cho bà mẹ mang thai. Ứng dụng Similac Mom cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần biết từ tuần đầu tiên đến tuần cuối cùng của thai kỳ.

Các tính năng:
* Cung cấp thông tin chi tiết và hình ảnh về của sự tăng trưởng của bé mỗi tuần
* Chi tiết về sự thay đổi trên cơ thể của bạn và làm thế nào để chăm sóc cơ thể bạn trong từng tuần của thai kỳ
* Các hướng dẫn cần thiết trong quá trình mang thai
* Tìm kiếm danh sách bác sĩ sản khoa và bệnh viện gần nhất
* Bắt đầu từ tuần thứ 20, kiểm tra thường xuyên các hoạt động của em bé để theo dõi sự phát triển khỏe mạnh của bé và gần gũi hơn với bé

Tải về ứng dụng Similac Mom ngay hôm nay!

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.