You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sipboo

Ứng dụng SipBoo là một mạng xã hội dành cho người giao hàng (hiện tại ứng dụng chỉ đang áp dụng cho các thành viên ở Đà Nẵng)

Ứng dụng SipBoo là một mạng xã hội dành cho người giao hàng (hiện tại ứng dụng chỉ đang áp dụng cho các thành viên ở Đà Nẵng)

Sipboo

by Phan Thinh
Sipboo
Sipboo
Sipboo

What is it about?

Ứng dụng SipBoo là một mạng xã hội dành cho người giao hàng (hiện tại ứng dụng chỉ đang áp dụng cho các thành viên ở Đà Nẵng)

Sipboo

App Details

Version
1.5
Rating
NA
Size
68Mb
Genre
Social Networking Food & Drink
Last updated
June 16, 2018
Release date
April 18, 2018
More info

App Screenshots

Sipboo screenshot-0
Sipboo screenshot-1
Sipboo screenshot-2
Sipboo screenshot-3
Sipboo screenshot-4

App Store Description

Ứng dụng SipBoo là một mạng xã hội dành cho người giao hàng (hiện tại ứng dụng chỉ đang áp dụng cho các thành viên ở Đà Nẵng)

SipBoo sẽ là
- Nơi mà tất cả các người giao hàng (trên địa bàn thành phố đang gọi là shipper) nói chung hoặc tất cả các người dùng cuối đều có thể trở thành người giao hàng, họ có thể nhận được đơn hàng của mọi người từ ứng dụng và hoàn thành nó.
- Sẽ là nơi mà các bạn đang bán hàng online có thể tin tưởng được nếu shop or business mình đang thiếu người giao hàng.

Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm và thuê 1 người giao hàng trên SipBoo ứng dụng. Các người giao hàng trên ứng dụng sẽ là những người làm việc cho chính bản thân họ đích thực.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.