You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
SkyTelefoni

Løsningen erstatter fullsten¬dig dagens eksisterende telefoniløsning hos din bedrift, og du bestemmer selv om den enkelte bruker skal benytte IP-telefoni, mobil eller begge deler

Løsningen erstatter fullsten¬dig dagens eksisterende telefoniløsning hos din bedrift, og du bestemmer selv om den enkelte bruker skal benytte IP-telefoni, mobil eller begge deler

SkyTelefoni

by TDC Norge
SkyTelefoni
SkyTelefoni
SkyTelefoni

What is it about?

Løsningen erstatter fullsten¬dig dagens eksisterende telefoniløsning hos din bedrift, og du bestemmer selv om den enkelte bruker skal benytte IP-telefoni, mobil eller begge deler. Skybasert Telefoni inneholder et avansert sentralbord som fullt ut kan erstatte din bedrifts eksisterende sentralbord. Du kan velge om du vil benytte automatisk eller betjent sentralbord, og tjenesten har integrasjoner mot kalender, opplysningstje¬nester og SMS. Tjenesten har også avansert funksjonalitet for håndtering av samtalestyring til køer og servicenummer og et elegant grensesnitt for betjening av løsningen.

SkyTelefoni

App Details

Version
8.0.0
Rating
NA
Size
32Mb
Genre
Business
Last updated
March 22, 2019
Release date
July 11, 2018
More info

App Screenshots

SkyTelefoni screenshot-0
SkyTelefoni screenshot-1
SkyTelefoni screenshot-2
SkyTelefoni screenshot-3
SkyTelefoni screenshot-4
SkyTelefoni screenshot-5

App Store Description

Løsningen erstatter fullsten¬dig dagens eksisterende telefoniløsning hos din bedrift, og du bestemmer selv om den enkelte bruker skal benytte IP-telefoni, mobil eller begge deler. Skybasert Telefoni inneholder et avansert sentralbord som fullt ut kan erstatte din bedrifts eksisterende sentralbord. Du kan velge om du vil benytte automatisk eller betjent sentralbord, og tjenesten har integrasjoner mot kalender, opplysningstje¬nester og SMS. Tjenesten har også avansert funksjonalitet for håndtering av samtalestyring til køer og servicenummer og et elegant grensesnitt for betjening av løsningen.

Med mobilappen kan brukeren enkelt få tilgang til bl.a følgende:

• Se bedriftskatalogen over alle ansatte med statusinformasjon og ringe
• Logge inn og ut av køer, ringegrupper og sentralbord man er medlem av
• Betjene køsamtaler og sette over til andre brukere eller nummer; også som alternativ til å benytte web-sentralbord
• Aktivere enkle brytere og modusbrytere for anropsstyring av køer
• Viderekoble telefonen til ønsket nummer, styre visningsnummer og samtidig ringing

Enkelte av funksjonene er avhengige av rettighetsnivået til brukeren.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.