You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Smittestopp

Raskere smittesporing

Raskere smittesporing

Smittestopp

by Folkehelseinstituttet
Smittestopp
Smittestopp
Smittestopp

What is it about?

Raskere smittesporing

Smittestopp

App Details

Version
1.3.0
Rating
(2176)
Size
17Mb
Genre
Lifestyle Medical
Last updated
June 3, 2020
Release date
April 16, 2020
More info

App Screenshots

Smittestopp screenshot-0
Smittestopp screenshot-1
Smittestopp screenshot-2
Smittestopp screenshot-3
Smittestopp screenshot-4
Smittestopp screenshot-5
Smittestopp screenshot-6

App Store Description

Raskere smittesporing
Smittestopp, levert av Folkehelseinstituttet (FHI), skal redusere tiden som brukes på smittesporing for å begrense spredning av koronaviruset.


Slik fungerer Smittestopp
Når du laster ned Smittestopp, vil du få varsel dersom du har vært i nærheten av andre brukere av appen som senere får påvist smitte med koronaviruset. Varselet, som sendes via SMS, gir deg råd om hvordan du kan beskytte egen og verne andres helse.


Sjekk telefonnummeret ditt
For å få SMS-varsel til riktig nummer må du ha oppdatert dine opplysninger i det sentrale Kontakt- og reservasjonsregisteret: http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret


Fra prøvesvar til varsel
Alle som tester positivt for koronasmitte blir registrert i et nasjonalt helseregister kalt Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette skjer uavhengig av appen, og følger av lovpålagte plikter i helseregisterloven og MSIS-forskriften. Ved hjelp av fødselsnummer kobles denne informasjonen til mobilnumre som er lagret i det offentlige Kontakt- og reservasjonsregisteret.


Mer om SMS-varselet
Når personer varsles om at de har vært i nærheten av en smittet får nærkontaktene vite hvilken dag kontakten skjedde, slik at tiden for karantene kan beregnes. I situasjoner der få har kontakt med andre, kan vi likevel ikke utelukke at noen av de varslede kan forstå hvem den smittede er.


Slik registreres nærkontaktene
For å registrere nærkontaktene bruker appen GPS-posisjon og Bluetooth-nærhet.


Dine personopplysninger
Når du bruker Smittestopp, vil FHI behandle personopplysninger om deg. Les mer om dette i personvernerklæring. Personopplysningene som samles inn kan bare brukes til formålet definert i personvernerklæringen, og ikke til å følge med på om du overholder råd eller pålegg. Helseopplysninger, eller lokasjonsdata gjøres ikke tilgjengelig for politi, påtalemyndighet, til bruk i forsikringsøyemed, eller arbeidsgivere. Personopplysningene kan ikke utnyttes kommersielt. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke behandles av mennesker.

Smittestopp samler inn følgende personopplysninger: Mobiltelefonnummer, alder, GPS-posisjon, generert UUID (en unik ID som følger telefonnummeret) operativsystem, versjonsnummer og telefonmodell. Bluetoothdata om nærkontakt med andre telefoner logges kontinuerlig.


Om sletting
Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke sletteknappen inne i appen, og deretter slette Smittestopp. Hvis du bare sletter Smittestopp fra mobiltelefonen, uten å bruke sletteknappen først, slettes dine personopplysninger sentralt først etter en ukes inaktivitet.
Så lenge du har aktivert appen vil GPS-data, opplysninger om hvor du har vært og hvilke andre mobiltelefoner du har vært i nærheten av, slettes automatisk etter 30 dager.
Alle innsamlede personopplysninger skal slettes når forskriften opphører å gjelde den 1. desember 2020.


Økt innsikt om epidemien
Anonymiserte uttrekk av data fra appen vil bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak på befolkningsnivå. Disse dataene kan ikke knyttes til enkeltpersoner.


Frivillig
Det er frivillig å bruke Smittestopp, og du må lese gjennom beskrivelsen i Personvernerklæringen, og akseptere vilkårene før du kan ta appen i bruk.


Varsel ved endringer
Koronaepidemien er i rask utvikling og det kan medføre endringer både i tjenestens funksjonalitet og personvernerklæringen. Du blir informert via SMS om eventuelle endringer i så god tid som mulig og på en måte som gjør at du kan ta stilling til om du fortsatt ønsker å bruke Smittestopp før endringene trer i kraft.


Smittestopp er regulert av Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19, som er gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittvernloven). Som det følger av smittevernloven § 1-2 og forskriftens § 8 gjelder disse for enhver som oppholder seg i Norge, Svalbard og Jan Mayen.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.