You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Tìm việc 365 - Việc làm online

TIMVIEC365 chiếm lĩnh 45 phần trăm thị phần tuyển dụng trực tuyến Việt Nam, với hơn 500

TIMVIEC365 chiếm lĩnh 45 phần trăm thị phần tuyển dụng trực tuyến Việt Nam, với hơn 500

Tìm việc 365 - Việc làm online

by Truong Duc Chinh
Tìm việc 365 - Việc làm online
Tìm việc 365 - Việc làm online
Tìm việc 365 - Việc làm online

What is it about?

TIMVIEC365 chiếm lĩnh 45 phần trăm thị phần tuyển dụng trực tuyến Việt Nam, với hơn 500.000 lượt truy cập mỗi ngày (theo thống kê của Comscore).Sứ mệnh của chúng tôi:Tất cả đội ngũ nhân viên Timviec365 làm việc với sứ mệnh cao cả: Giúp tất cả mọi người tìm được công việc ưng ý. Chính vì thế chúng tôi muốn kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc tìm đến nhau một cách dễ dàng nhất và hoàn toàn miễn phí.

Tìm việc 365 - Việc làm online

App Details

Version
2.0.9
Rating
NA
Size
30Mb
Genre
Social Networking Lifestyle
Last updated
April 24, 2019
Release date
October 27, 2018
More info

App Screenshots

Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-0
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-1
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-2
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-3
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-4
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-5
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-6
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-7
Tìm việc 365 - Việc làm online screenshot-8

App Store Description

TIMVIEC365 chiếm lĩnh 45 phần trăm thị phần tuyển dụng trực tuyến Việt Nam, với hơn 500.000 lượt truy cập mỗi ngày (theo thống kê của Comscore).Sứ mệnh của chúng tôi:Tất cả đội ngũ nhân viên Timviec365 làm việc với sứ mệnh cao cả: Giúp tất cả mọi người tìm được công việc ưng ý. Chính vì thế chúng tôi muốn kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc tìm đến nhau một cách dễ dàng nhất và hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi hỗ trợ các nhà tuyển dụng tuyển đúng người phù hợp nhất với công ty của họ. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hồ sơ ứng viên cho nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.