You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary

Đây ứng dụng từ điển Hàn Việt, Việt Hàn tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 100

Đây ứng dụng từ điển Hàn Việt, Việt Hàn tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 100

Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary

by Dinh Quan Nguyen
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary

What is it about?

Đây ứng dụng từ điển Hàn Việt, Việt Hàn tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 100.000 từ.

Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
27Mb
Genre
Reference Education
Last updated
September 3, 2014
Release date
September 3, 2014
More info

App Screenshots

Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary screenshot-0
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary screenshot-1
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary screenshot-2
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary screenshot-3
Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary screenshot-4

App Store Description

Đây ứng dụng từ điển Hàn Việt, Việt Hàn tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 100.000 từ.

Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Hàn Việt
- Từ điển Việt Hàn

Các chức năng nổi bật:

- Hiệu năng tìm kiếm rất tốt ngay trên iPhone 3GS
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Hàn.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.

Từ điển Hàn Việt
by Juice Apps
Email: [email protected]

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.