You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Taping Handbook

***SPECIAL SUMMER SALE***

***SPECIAL SUMMER SALE***

Taping Handbook

by Ogmios
Taping Handbook
Taping Handbook
Taping Handbook

What is it about?

***SPECIAL SUMMER SALE***

Taping Handbook

App Details

Version
1.0.3
Rating
NA
Size
42Mb
Genre
Medical Health & Fitness
Last updated
March 1, 2015
Release date
August 8, 2014
More info

App Screenshots

Taping Handbook screenshot-0
Taping Handbook screenshot-1
Taping Handbook screenshot-2
Taping Handbook screenshot-3
Taping Handbook screenshot-4

App Store Description

***SPECIAL SUMMER SALE***
Get Taping Handbook cheaper for limited time!


***Too much pain? Trouble with your back or neck? Long hours of sitting? Injured during sport? Please use this unique high-end product.***

TAPING HANDBOOK application is easy and simple to use whether you are a medical pro or new to kinesiology taping. Kinesiology taping was first used by acupuncturists and chiropractors in Japan, today kinesiology tape is used by practitioners throughout the world to treat injuries and improve sports performance. While the use of kinesiology is often associated with successful athletes, the reality is that TAPING HANDBOOK is effective for the treatment of a wide variety of problems, not just sports injuries.

What is kinesiology tape used for?

• Tennis and golf elbow • ACL/MCL issues

• Achilles tendonitis • Jumpers knee (PFS)

• Lower back issues • Groin and hamstring pulls

• Plantar fasciitis • Rotator cuff

• Shin splints • Postural correction

No time for a visiting the medical pro? Unsure how to apply new taping to your painful muscles in a safe and effective manner? Then the answer is TAPING HANDBOOK App. More than 40 applications to the most common diagnoses with step-by-step instructions.

This App provides:

• 40+ HD instructional manuals
• Exploring the all information related to your body and muscles
• Overview of kinesiology taping application by every body parts
• Key points for the professional kinesiology taping
• Only one equipment needed are scissors to cut the tape
• Works with iPhone, iPads
• The favorite list with your most frequent taping applications

Main features of Kinesiology tapes:

• Targeted pain relief
• Comfortable to wear during common days or workouts
• 100% natural with no additives or preservatives of any kind
• Stays on in water and through multiple workouts for up to 3 days, through daily showers, humidity, cold, even in the pool
• An acrylic based medical grade adhesive that is gentle on skin
• Many colors and patterns available

Download the TAPING HANDBOOK App now!


SK:
Priveľa bolesti? Problémy s chrbtom alebo krkom? Dlhé hodiny sedenia? Zranenie počas športovania? Použite, prosím, tento jedinečný exkluzívny produkt.

TAPING HANDBOOK je aplikácia s jednoduchým a ľahkým používaním, či už ste profesionálny lekár, alebo nováčik v kineziologickom tejpovaní. Kineziologické tejpovanie bolo po prvýkrát použité akupunkturistami a chyropraktikmi v Japonsku, dnes je kineziologická páska používaná praktikmi po celkom svete na liečenie zranení a zvýšenie športovej výkonnosti. Zatiaľ čo používanie kineziológie je často spájané s atlétmi, v skutočnosti je tejping efektívny pre ošetrovanie širokej škály problémov, nielen športových zranení.

Na čo sa kineziologická páska používa?
• Tenisový a golfový lakeť • Poranenia ACL/MCL

• Tendinitída Achillovej päty • Skokanské koleno (PFS- Patellofemorálny syndróm))

• Problémy spodnej časti chrbta • Natiahnutia slabín a zákolenného svalu

• Väzy chodidla • Rotátorová manžeta

• Fixácie píšťaly • Náprava držania tela

Nemáte čas na návštevu lekára? Nie ste si istí, ako aplikovať nový tejping na vaše bolestivé svaly bezpečne a efektívne? Odpoveďou je aplikácia TAPING HANDBOOK. Viac, než 40 aplikácií pre najčastejšie diagnózy, s inštrukciami krok za krokom.

Aplikácia obsahuje:
• 40+ HD inštruktážnych manuálov
• Prehľad všetkých informácií vzťahujúcich sa k vášmu telu
• Prehľad aplikácií kineziologického tejpingu pre každú časť tela
• Kľúčové body pre profesionálny kineziologický tejping
• Jediný nástroj, ktorý budete potrebovať, sú nožničky na strihanie pásky
• Kompatibilná s iPhone, iPad

Hlavné funkcie kineziologických tejpov:
• Cielená úľava od bolesti
• Pohodlné nosenie počas bežných dní alebo tréningov
• 100% prírodný materiál bez prídavkov a konzervantov
• Drží pod vodou, aj počas niekoľkých tréningov až 3 dni, odolný aj pri dennom sprchovaní, vlhkosti, chlade
• Dostupné v mnohých farbách a veľkostiach

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.