You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
The Ant Work

Giới thiệu

Giới thiệu

The Ant Work

by Luu Duc Trung
The Ant Work
The Ant Work
The Ant Work

What is it about?

Giới thiệu

The Ant Work

App Details

Version
2.3.4
Rating
NA
Size
63Mb
Genre
Business
Last updated
December 30, 2021
Release date
December 17, 2019
More info

App Screenshots

The Ant Work screenshot-0
The Ant Work screenshot-1
The Ant Work screenshot-2
The Ant Work screenshot-3
The Ant Work screenshot-4
The Ant Work screenshot-5

App Store Description

Giới thiệu
ANT ra đời với mục tiêu trở thành cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động lân cận, một cách đơn giản và nhanh chóng. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự mọi lúc mọi nơi với số lượng bất kỳ.

Tầm nhìn
Trong nền kinh tế sôi động hiện nay, nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi và cần được đáp ứng ngay. Bạn không thể biết chính xác ngày mai bạn có bao nhiêu khách hàng để phục vụ. Chính yếu tố đó để duy trì một đôi ngũ nhân sự cố định có thể phục vụ ngay nhu cầu thị trường luôn biến thiên là rất tốn kém. Nếu chúng ta không đáp ứng ngay nhu cầu của khách hàng, khách hàng có nguy cơ bị đối thủ cạnh tranh giành mất.

Sứ mệnh
ANT ra đời giúp tối ưu hóa chi phí nhân sự, để bạn có thể phục vụ khách hàng của bạn một cách nhanh nhất mọi lúc mợi nơi. Với việc kết nối các nhà tuyển dụng với những người lao động xung quang một cách nhanh chóng.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.