You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Thermeeno

Mobilní aplikace Thermeeno je chytrým pomocníkem pro šetrné a správné měření teploty všech členů vaší rodiny

Mobilní aplikace Thermeeno je chytrým pomocníkem pro šetrné a správné měření teploty všech členů vaší rodiny

Thermeeno

by Pears Health Cyber
Thermeeno
Thermeeno
Thermeeno

What is it about?

Mobilní aplikace Thermeeno je chytrým pomocníkem pro šetrné a správné měření teploty všech členů vaší rodiny. Byla vytvořena speciálně pro snímač teploty Thermeeno, ze kterého pomocí technologie Bluetooth automaticky zaznamenává naměřené údaje. Kontinuální měření teploty na dálku je velkou výhodou, kterou ocení každý starostlivý rodič. Už nebudete muset rušit klidný spánek vašich dětí, průběh měření teploty stačí jen kontrolovat v mobilní aplikaci. Díky tomuto novému způsobu záznamu můžete mít absolutní a hlavně přesný přehled o průběhu a vývoji teploty. Mobilní aplikace a snímač teploty Thermeeno navíc najde své praktické využití i při kondičním měření teploty u malých i velkých sportovců.

Thermeeno

App Details

Version
1.5
Rating
(1)
Size
61Mb
Genre
Medical Health & Fitness
Last updated
August 20, 2020
Release date
October 14, 2018
More info

App Store Description

Mobilní aplikace Thermeeno je chytrým pomocníkem pro šetrné a správné měření teploty všech členů vaší rodiny. Byla vytvořena speciálně pro snímač teploty Thermeeno, ze kterého pomocí technologie Bluetooth automaticky zaznamenává naměřené údaje. Kontinuální měření teploty na dálku je velkou výhodou, kterou ocení každý starostlivý rodič. Už nebudete muset rušit klidný spánek vašich dětí, průběh měření teploty stačí jen kontrolovat v mobilní aplikaci. Díky tomuto novému způsobu záznamu můžete mít absolutní a hlavně přesný přehled o průběhu a vývoji teploty. Mobilní aplikace a snímač teploty Thermeeno navíc najde své praktické využití i při kondičním měření teploty u malých i velkých sportovců.

Funkce mobilní aplikace Thermeeno:
● Pomocí aplikace si můžete prohlížet historická data měření teplot jednotlivých uživatelů jak v grafu na hlavní obrazovce, tak v grafu na obrazovce záznamového deníčku.
● Do záznamového deníčku je možné přidávat informace o vašich aktivitách, poznámky, fotografie a videa, které vám později mohou pomoci identifikovat příčiny změn teploty.
● Funkce upozornění umožňuje nastavit horní a dolní meze teplot, při kterých chcete obdržet upozornění do svého telefonu. Navíc umožňuje aktivovat hlasitá upozornění v různých situacích.
● Aplikace automaticky informuje o déletrvající ztrátě spojení se snímačem, dlouhodobě nesprávném měření a neočekávaném ukončení aplikace během měření.
● S jedním telefonem může být zároveň spárováno více snímačů, a můžete tedy sledovat teplotu více uživatelů najednou. Pro více uživatelů je také možné střídavě používat jeden snímač teploty.
● V jednom telefonu je možné uchovávat odděleně data více uživatelů. Data z měření můžete pomocí ikony sdílení exportovat a odeslat e-mailem.

Více informací najdete na www.thermeeno.com.

--------------------------------------------------

The Thermeeno app is a smart assistant for gentle and valid temperature measurement of all of your family members. It was specifically designed for the Thermeeno temperature sensor, the app automatically syncs temperature readings via Bluetooth. Continuous remote temperature measurement is a great asset to be appreciated by every careful parent. You will no longer have to disturb the quiet sleep of your children, just check the temperature in your smartphone. Thanks to this new way of recording you can have a complete and detailed overview of the progression and development of your child temperature. In addition, the Thermeeno app and the Thermeeno temperature sensor will find its practical use even in fitness temperature measurement.

The Thermeeno app provides the following useful features:
● With the app, you can view historical measurement data for individual users, both in the graph on the main screen and in the chart on the logbook screen.
● You can add information about your activities, notes, photos and videos to help you identify the causes of temperature changes later in the log.
● The notification function allows you to set the upper and lower temperature limits at which you want to receive alerts on your phone. In addition, you can activate loud notifications in various situations.
● The app automatically informs you about the long-term loss of connection with the sensor, long-term incorrect measurement, and unexpected end of the app during measurement.
● More than one sensor can be paired with one smartphone, so you can monitor the temperature of more users at once. For more users, it is also possible to alternately use one temperature sensor.
● In one mobile phone, you can store data separately for more users. You can export and send measurement data by email or share them using the sharing icon.

For more information, please visit www.thermeeno.com.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to takedown@appadvice.com and your information will be removed.